dd/mm/yyyy

Lai Châu: 6 nghị quyết quan trọng được thông qua tại kỳ họp HĐND

Sáng 28/2, 6 nghị quyết quan trọng được thông qua tại kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV.

HĐND tỉnh Lai Châu: 6 nghị quyết quan trọng được thông qua

Tại kỳ họp thứ mười ba HĐND tỉnh Lai Châu, các đại biểu được nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu. Đã có 12 lượt đại biểu tham gia ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp. UBND tỉnh Lai Châu đã tiếp thu, giải trình các ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại tổ.

Bế mạc kỳ họp, các đại biểu đã nhất trí thông qua 6 Nghị quyết về: Giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn nước ngoài cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Lai Châu: 6 nghị quyết quan trọng được thông qua tại kỳ họp HĐND - Ảnh 1.

Đã có 12 lượt đại biểu tham gia ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp HĐND tỉnh Lai Châu lần thứ mười ba. Ảnh Tuấn Hùng

Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; phân bổ kế hoạch vốn đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023; quy định một số nội dung, mức hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025.

Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Sắp xếp, ổn định dân cư bản Nậm Pồ, xã Nậm Manh, bản Nậm Cười, xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn; phân bổ, bổ sung kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia và các chế độ, chính sách năm 2023.

Bãi bỏ một phần nội dung Nghị quyết số 42/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2021 của HĐND tỉnh Lai Châu quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của HĐND tỉnh).

Lai Châu: 6 nghị quyết quan trọng được thông qua tại kỳ họp HĐND - Ảnh 2.

6 nghị quyết quan trọng được thông qua tại kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV. Ảnh Tuấn Hùng

Kỳ họp HĐND tỉnh Lai Châu lần thứ mười ba thành công tốt đẹp

Phát biểu Bế mạc kỳ họp, bà Giàng Páo Mỷ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Việc xem xét và thống nhất cao các nội dung tại kỳ họp đã thể hiện tinh thần đoàn kết, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy được trí tuệ tập thể, nêu cao trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND tỉnh; tích cực nghiên cứu, đưa ra nhiều ý kiến xác đáng, phù hợp của các Ban HĐND tỉnh trong quá trình thẩm tra.

Lai Châu: 6 nghị quyết quan trọng được thông qua tại kỳ họp HĐND - Ảnh 3.

Bí thư Tỉnh uỷ Lai Châu khẳng định HĐND cùng các cơ quan Nhà nước luôn lắng nghe cử tri và nhân dân, không ngừng nỗ lực, đổi mới, kiến tạo để phát triển. Ảnh Tuấn Hùng

Sự chủ động, trách nhiệm của UBND tỉnh Lai Châu trong việc chuẩn bị sớm các nội dung của kỳ họp cùng với tinh thần nghiêm túc, cầu thị tiếp thu, giải trình các ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu, sự phối hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các cấp, các ngành; sự tham gia đóng góp tích cực của các đại biểu dự Kỳ họp đã góp phần vào thành công của Kỳ họp.

Thành công của Kỳ họp không chỉ thể hiện ở việc quyết định đúng đắn các nội dung mà quan trọng hơn là các nghị quyết, quyết sách của HĐND tỉnh sớm đi vào cuộc sống, đáp ứng lòng mong đợi của cư tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

HĐND tỉnh Lai Châu mong muốn Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh và UBND tỉnh tiếp tục phát huy kết quả của kỳ họp, chủ động, tích cực, trách nhiệm hơn nữa để quyết định các vấn đề của địa phương tại các kỳ họp sau đảm bảo kịp thời, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn và mong muốn, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp...

Tuấn Hùng