dd/mm/yyyy

Khuyến nông lai châu

Hiệu quả từ các mô hình khuyến nông ở Phong Thổ

Nhiều mô hình khuyến nông do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Phong Thổ (Lai Châu) triển khai, đã đem lại hiệu quả thiết thực cho nông dân trên địa bàn.


Nhiều mô hình khuyến nông đạt hiệu quả cao ở Tân Uyên

Được tiếp cận tiến bộ khoa học kĩ thuật từ các mô hình và dự án khuyến nông, nông dân huyện miền núi Tân Uyên (Lai Châu) mạnh dạn áp dụng vào sản xuất. Nhờ đó, năng suất, sản lượng các loại cây trồng của người dân được nâng lên, kéo theo thu nhập, đời sống bà con nơi đây không ngừng cải thiện, nâng cao.


Khuyến nông Lai Châu tích cực chuyển giao KHKT tới người dân

Những năm gần đây, hệ thống khuyến nông tỉnh Lai Châu đã triển khai thực hiện hàng trăm mô hình dự án khuyến nông về trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản tới hàng nghìn hộ nông dân trên hầu hết các xã, phường trong tỉnh.