dd/mm/yyyy

Khôi phục diện tích cà phê sau thu hoạch

Nông thôn Tây Bắc: Khôi phục cây cà phê sau thu hoạch

Sau khi thu hoạch, cây cà phê trở nên suy kiệt, mất sức sinh trưởng. Vì thế nông dân Sơn La tập trung chăm sóc, khôi phục để có vụ thu hoạch tốt hơn...