dd/mm/yyyy

Hội nông dân tỉnh Lào Cai xây dựng tổ chức hội vững mạnh

Những năm qua, Hội nông dân tỉnh Lào Cai đã “gặt hái” nhiều kết quả quan trọng trong công tác củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh...

Hội Nông dân tỉnh Lào Cai xây dựng Hội vững mạnh toàn diện

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, Hội nông dân tỉnh Lào Cai luôn xác định và đặt lên hàng đầu công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Tổ chức hội có vững mạnh thì mới đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của hội và phong trào nông dân đạt kết quả cao. Xác định được tầm quan trọng đó, Hội Nông dân tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện.

Để xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, Hội Nông dân tỉnh Lào Cai đã tập trung trí tuệ, đoàn kết, thống nhất cao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của Hội Nông dân các cấp; tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân hưởng ứng các phong trào thi đua do các ngành, các cấp và Hội Nông dân phát động.

Hội nông dân tỉnh Lào Cai xây dựng tổ chức hội vững mạnh - Ảnh 1.

Hội Nông dân tỉnh Lào Cai luôn quan tâm, động viên, hỗ trợ kịp thời các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: HND tỉnh Lào Cai)

Đổi mới mạnh mẽ phương thức, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban thường vụ ở các cấp Hội với phương châm khoa học, cụ thể, sâu sát. Chú trọng quan tâm đến quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên, nhất là những vấn đề mà hội viên đang cần hỗ trợ, giúp đỡ, tạo động lực để hội viên gắn bó với tổ chức Hội.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh Lào Cai tập trung hướng về cơ sở, chỉ đạo các cấp Hội đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Hội theo hướng thiết thực. Hằng năm, Hội Nông dân tỉnh duy trì tổ chức giao ban, sơ kết, tổng kết công tác hội và các phong trào nông dân. Từ đó rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm tiếp theo.

Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ công tác Hội tại cơ sở, đẩy mạnh công tác hỗ trợ tạo thêm nguồn lực hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi, tổ Hội.

Hội Nông dân tỉnh Lào Cai chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên

Trò chuyện với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt điện tử, ông Phạm Đăng Bốn – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai, cho biết: Để tập hợp, thu hút nông dân tham gia vào tổ chức hội, Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân nhận thức đúng, đầy đủ vị trí, vai trò của Hội. Bên cạnh đó, Hội chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác hội vững về chuyên môn, tâm huyết với hoạt động hội và phong trào nông dân.

Hội nông dân tỉnh Lào Cai xây dựng tổ chức hội vững mạnh - Ảnh 2.

Hội nông dân tỉnh Lào Cai thăm mô hình trồng nấm hương tại HTX Lâm Phong, xã Tả Phìn ( Sa Pa, Lào Cai). (Ảnh: HND tỉnh Lào Cai)

Theo đó, năm 2021, Hội Nông dân tỉnh Lào Cai đã Hội Nông dân tỉnh rà soát quy hoạch bổ sung ủy viên Ban chấp hành (BCH), Ban thường vụ (BTV) Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023 và nhiệm kỳ 2023 - 2028; rà soát xử lý sai phạm trong công tác cán bộ. Chỉ đạo Hội Nông dân các cấp kiện toàn, củng cố tổ chức Hội, chú trọng công tác phát triển hội viên gắn với nâng cao chất lượng hội viên, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi, tổ Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với thực tế sản xuất và đời sống của hội viên nông dân. Từ đầu năm đến nay đã kiện toàn 10 ủy viên BCH, 1 ủy viên BTV, 1 chức danh Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Hội Nông dân cấp huyện; 61 ủy viên BCH, 19 ủy viên BTV, 9 chức danh Chủ tịch, 12 chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã, phường, thị trấn và 14 chức danh Chi Hội trưởng Chi Hội Nông dân; kết nạp mới 862 hội viên, nâng số hội viên lên 102.622 hội viên/1.455 chi hội.

Hội nông dân tỉnh Lào Cai xây dựng tổ chức hội vững mạnh - Ảnh 3.

Hội Nông dân tỉnh thường xuyên thăm hỏi và nắm tình hình hội viên, nông dân trên địa bàn. (Ảnh: HND tỉnh Lào Cai)

Nhằm khích lệ nông dân hăng say lao động sản xuất, Hội đã phát động phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững". Trong năm qua, Hội đã vận động trên 31.000 hộ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu "Hộ nông dân SXKD giỏi". 

Từ phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, những tấm gương xuất sắc, tiêu biểu đại diện cho tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của giai cấp nông dân. Điển hình nhất là anh Vàng Văn Sưởng, Giám đốc Hợp tác xã Mường Kim, xã Mường Vi (Bát Xát, Lào Cai) với mô hình tinh dầu dược liệu, cho thu lãi 1,2 tỷ đồng/năm và anh Trần Xuân Hoàn, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) với mô hình trồng cây lâm nghiệp, cây cảnh, cho thu lãi 800 triệu đồng/năm. Cả hai anh đều nằm trong danh sách 100 "Nông dân Việt Nam xuất sắc" năm 2022.

Cùng với các phong trào thi đua, Hội Nông dân tỉnh Lào Cai phối hợp tổ chức được 3.718 buổi tuyên truyền cho 182.358 lượt cán bộ, hội viên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết Đại hội đảng các cấp. Cán bộ, hội viên nông dân trên đại bàn tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các chi hội nông dân duy trì sinh hoạt chi hội mỗi quý một lần. Nội dung các buổi sinh hoạt cũng thường xuyên được thay đổi, tạo hứng thú cho các hội viên, nông dân tham gia. 

Thông qua các buổi sinh hoạt, các hội viên, nông dân được trao đổi, học hỏi lẫn nhau về cách làm kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa; Hội Nông dân các cấp nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân, từ đó đề xuất ý kiến với cấp ủy, chính quyền địa phương có biện pháp tháo gỡ những vướng mắc kịp thời.

Hội nông dân tỉnh Lào Cai xây dựng tổ chức hội vững mạnh - Ảnh 4.

Ông Bùi Quang Hưng - Chủ tịch Hội Nông dân tinh Lào Cai (thứ 3 trái sang) tham quan mô hình trồng chuối mô tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. (Ảnh: HND tỉnh Lào Cai)

Để xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả và vận động, hướng dẫn, hỗ trợ tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, Hội tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, vận động và hỗ trợ thành lập các tổ hội nông dân nghề nghiệp với 5 cùng (cùng lĩnh vực lao động, ngành nghề, sản xuất kinh doanh; cùng mối quan tâm; cùng chia sẻ, cùng trách nhiệm; cùng hưởng lợi) nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt hội viên, tổ chức liên kết sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm tiến tới thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã phát triển bền vững, làm cơ sở cho liên kết sản xuất hàng hóa với quy mô lớn, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thành lập mới 2 Chi Hội, 19 Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, nâng tổng số toàn tỉnh lên 43 Chi Hội Nông dân và 426 Tổ Hội nông dân nghề nghiệp.

Với việc xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh, Hội Nông dân tỉnh Lào Cai đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phong trào nông dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nông dân.

Thanh Ngân-Phạm Hoài