dd/mm/yyyy

Hội Nông dân tỉnh Lai Châu: Nâng cao nghiệp vụ công tác Hội

Hội nghị tập huấn nhằm giúp trang bị thêm cho đội ngũ cán bộ Hội Nông dân các cấp kiến thức cơ bản về mọi mặt, nhất là nghiệp vụ công tác Hội, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội…
Hội Nông dân tỉnh Lai Châu: Tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác Hội - Ảnh 1.

140 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các xã, phường, thị trấn trong tỉnh Lai Châu tham gia lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác Hội năm 2023. Ảnh: Tuấn Hùng

Hội Nông dân tỉnh Lai Châu nâng cao nghiệp vụ công tác Hội

Theo đó, ngày 16/11, Hội Nông dân tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2023. Dự Hội nghị có ông Dương Đình Đức, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng Hội Nông dân tỉnh; 140 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các xã, phường, thị trấn trong tỉnh…

Phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn, ông Dương Đình Đức, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham dự đầy đủ các buổi học để tiếp thu các nội dung chuyên đề được các báo cáo viên trình bày. 

Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Lai Châu đề nghị các học viên thẳng thắn trao đổi những vấn đề chưa rõ, những hạn chế bất cập trong hoạt động thực tiễn tại đơn vị, địa phương mình để cùng với báo cáo viên làm sáng tỏ những vấn đề cùng quan tâm, tích lũy nhiều kinh nghiệm và học tập được nhiều bổ ích trong đợt tập huấn này…

Hội Nông dân tỉnh Lai Châu: Tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác Hội - Ảnh 2.

Ông Dương Đình Đức, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2023. Ảnh: Tuấn Hùng

Tại Hội nghị, các học viên được nghe truyền đạt các nội dung như: Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lai Châu lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028; triển khai phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2023 - 2028; công tác theo dõi nghiệp vụ ủy thác bằng sổ sách (mẫu mới) và hoạt động quản lý, sử dụng phí ủy thác do Ngân hàng chính sách xã hội chi trả của các cấp Hội Nông dân; nghiệp vụ Quỹ Hỗ trợ nông dân; triển khai, tuyên truyền Nghị định 37/2023/NĐ-CP của Chính phủ; hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa; triển khai tập huấn khoa học kỹ thuật cho hội viên nông dân; giới thiệu và tuyển dụng lao động đi làm việc tại các công ty trong và ngoài nước; Hội Nông dân Việt Nam với việc thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội.

Thảo luận tại Hội nghị tập huấn, các học viên tập trung trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, những giải pháp thiết thực để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong công tác Hội và phong trào nông dân tại đơn vị, địa phương...

Hội Nông dân tỉnh Lai Châu: Tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác Hội - Ảnh 3.

Hội nghị tập huấn diễn ra rất sôi nổi, các học viên đã tích cực chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt hơn công tác Hội và phong trào nông dân trong thời gian tới. Ảnh: Tuấn Hùng

Thông qua Hội nghị tập huấn nhằm giúp trang bị thêm cho đội ngũ cán bộ Hội Nông dân các cấp kiến thức cơ bản về mọi mặt, nhất là nghiệp vụ công tác Hội, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế và xây dựng nông thôn mới.

Tuấn Hùng