dd/mm/yyyy

Hội nông dân huyện Nậm Nhùn

Hội Nông dân huyện Nậm Nhùn xây dựng tổ chức hội vững mạnh

Hội Nông dân huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) tích cực củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội...


Hội Nông dân Nậm nhùn: Phát huy vai trò tổ chức Hội xây dựng NTM

Hội nông dân huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) đã và đang triển khai thực hiện nhiều việc làm cụ thể, góp phần thiết thực trong xây dựng Nông thôn mới (NTM).


Lai Châu: Nông dân vùng khó chung tay xây dựng nông thôn mới

Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) đã “gặt hái” được nhiều kết quả quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Trong thành quả chung đó có sự nỗ lực không nhỏ của các cấp hội nông dân huyện Nậm Nhùn. Cán bộ, hội viên nông dân trong huyện tích cực chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới.