dd/mm/yyyy

Hội nghị BCH Hội Nông dân tỉnh Lai Châu lần thứ 10 khóa IX

Chiều nay (11/1), Hội Nông dân tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10 khóa IX. Ông Mùa A Trừ - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chủ trì Hội nghị.

Sôi động Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Lai Châu lần thứ 10 

Tại Hội nghị, Hội Nông dân tỉnh Lai Châu tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; xin ý kiến vào dự thảo đề án: Nhân sự  Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch; Ủy ban kiểm tra Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Năm 2022, với sự chủ động, quyết tâm, sáng tạo của các cấp Hội và cán bộ, hội viên, nông dân đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, đạt và vượt 100% các chỉ tiêu Trung ương Hội giao (11/13 chỉ tiêu vượt) và các nhiệm vụ do tỉnh giao.

 Các cấp Hội đã tích cực vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; tích cực xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả và vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, trong năm 2022 các cấp Hội đã hướng dẫn, hỗ trợ thành lập 2 hợp tác xã, 13 tổ hợp tác. 

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Lai Châu lần thứ 10 khóa IX - Ảnh 1.

Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Lai Châu lần thứ 10 khóa IX. (Ảnh: Phạm Hoài)

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường, đã có 173 tập thể, 119 cá nhân đăng ký xây dựng mô hình “dân vận khéo” tham gia xây dựng nông thôn mới; hội viên hiến 49.032m2 đất, đóng góp 9.017 ngày công lao động và 1.045 triệu đồng xây dựng các công trình phúc lợi và làm đường giao thông nông thôn; xây dựng 24 mô hình Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn.

Các cấp Hội tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động quỹ hỗ trợ nông dân, tính đến 31/12 tổng nguồn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp đạt 58.891,04 triệu đồng, đã trực tiếp giải ngân 23.103 triệu cho 413 hộ vay xây dựng 52 mô hình tổ, nhóm liên kết, hợp tác về trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ… góp phần giúp hội viên nông dân phục hồi, sản xuất, kinh doanh sau đại dịch Covid-19…

Năm 2023, các cấp Hội nông dân tập trung thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu: Tuyên truyền văn bản các cấp tới 100% cán bộ hội và 80% hội viên nông dân; kết nạp 1.500 hội viên; phấn đấu có 80-90% cơ sở hội được xếp loại tốt, xuất sắc; 65-70% chi hội xếp loại tốt, xuất sắc; 100% cơ sở hội xây dựng được quỹ hoạt động; hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp tăng  5% trở lên…

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Lai Châu lần thứ 10 khóa IX - Ảnh 2.

Ông Mùa A Trừ - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu trao Bằng Khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân. (Ảnh: Phạm Hoài)

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Lai Châu lần thứ 10: Nhiều đơn vị, cá nhân được khen thưởng

Trên cơ sở kết quả năm 2022, nhiệm vụ 2023 được nêu tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các giải pháp để thực hiện được các chỉ tiêu đã đề ra. Đồng thời cũng cho ý kiến vào các dự thảo vào các đề án: Nhân sự  Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch; Ủy ban kiểm tra Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tại Hội nghị, đã có 6 tập thể, 9 cá nhân được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; 27 tập thể, 31 cá nhân được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân.

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Lai Châu lần thứ 10 khóa IX - Ảnh 3.

Ông Mùa A Trừ - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Phạm Hoài)

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Mùa A Trừ - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu đã biểu dương những kết quả mà các cấp Hội đã đạt được trong năm 2022. Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu đề nghị, năm 2023 là năm diễn ra Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028, sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Phát huy những kết quả đã đạt được, các cấp Hội tiếp tục tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, nhiệm vụ chính trị ở địa phương; trọng tâm là tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân nhiệm kỳ 2023 – 2028 và tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt.

PV Tây Bắc