dd/mm/yyyy

Hoạt động tư vấn

Sơn La: Đẩy mạnh tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề cho nông dân

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thành phố và đơn vị trực thuộc đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ và dạy nghề cho nông dân theo định hướng phát triển – kinh tế xã hội của tỉnh, địa phương; qua đó giúp hội viên nông dân thoát nghèo và nâng cao thu nhập.


Hội Nông dân Lai Châu xứng đáng là điểm tựa của nông dân

Những năm gần đây, Hội Nông dân tỉnh Lai Châu không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề cho nông dân...