dd/mm/yyyy

HĐND tỉnh Lai Châu

Lai Châu: 6 nghị quyết quan trọng được thông qua tại kỳ họp HĐND

Sáng 28/2, 6 nghị quyết quan trọng được thông qua tại kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV.


HĐND tỉnh Lai Châu: Thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sáng ngày 20/9, tại kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 các đại biểu đã biểu quyết thông qua 10 Nghị quyết quan trọng…


Lai Châu: Xem xét, thông qua 10 dự thảo Nghị quyết quan trọng

Sáng ngày 19/9, Kỳ họp thứ mười (chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 chính thức khai mạc.


Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh Lai Châu: Thông qua 12 nghị quyết

Ngày 29/3, Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thực hiện phiên thảo luận và bế mạc. 12 nghị quyết đã được HĐND tỉnh Lai Châu thông qua tại Kỳ họp này.