dd/mm/yyyy

HĐND tỉnh Lai Châu

Nông dân Lai Châu giảm gánh nặng đầu tư, tăng thu nhập nhờ chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp

Được hưởng lợi từ các chính sách ưu đãi hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, nông dân ở huyện biên giới Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đã có điều kiện thay đổi phương thức sản xuất, giảm gánh nặng đầu tư và tăng thu nhập.


HĐND tỉnh Lai Châu: Thông qua 4 nghị quyết quan trọng

Tại Kỳ họp thứ mười bảy, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 4 nghị quyết quan trọng liên quan đến đầu tư công, thu hồi đất trên địa bàn.


Lai Châu: Nghị quyết "vàng" hỗ trợ nhiều hộ gia đình khó khăn đóng BHYT

HĐND tỉnh Lai Châu vừa ban hành Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho hộ gia đình cận nghèo, học sinh, sinh viên, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Lai Châu.


Hưởng lợi từ nghị quyết 07, nông dân Tân Uyên mạnh dạn tăng đàn đại gia súc, nuôi ong lấy mật

Nghị quyết 07 của HĐND tỉnh Lai Châu đã và đang đi vào cuộc sống của người dân huyện Tân Uyên (Lai Châu). Được hưởng lợi từ nghị quyết, nhiều hộ dân ở Tân Uyên đã mạnh dạn phát triển kinh tế, làm giàu từ chăn nuôi đại gia súc, nuôi ong mật.


HĐND tỉnh Lai Châu: Thông qua 5 nghị quyết quan trọng

Ngày 20/5, tại trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh Lai Châu đã diễn ra kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 5 nghị quyết quan trọng.


Lai Châu: 6 nghị quyết quan trọng được thông qua tại kỳ họp HĐND

Sáng 28/2, 6 nghị quyết quan trọng được thông qua tại kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV.


HĐND tỉnh Lai Châu: Thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sáng ngày 20/9, tại kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 các đại biểu đã biểu quyết thông qua 10 Nghị quyết quan trọng…


Lai Châu: Xem xét, thông qua 10 dự thảo Nghị quyết quan trọng

Sáng ngày 19/9, Kỳ họp thứ mười (chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 chính thức khai mạc.


Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh Lai Châu: Thông qua 12 nghị quyết

Ngày 29/3, Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thực hiện phiên thảo luận và bế mạc. 12 nghị quyết đã được HĐND tỉnh Lai Châu thông qua tại Kỳ họp này.