dd/mm/yyyy

HĐND tỉnh Lai Châu: Thông qua 4 nghị quyết quan trọng

Tại Kỳ họp thứ mười bảy, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 4 nghị quyết quan trọng liên quan đến đầu tư công, thu hồi đất trên địa bàn.

HĐND tỉnh Lai Châu tổ chức Kỳ họp chuyên đề

Ngày 11/9, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành Kỳ họp thứ mười bảy - Kỳ họp chuyên đề.

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã nghe các tờ trình dự thảo nghị quyết, báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết. Sau khi xem xét, thảo luận, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 4 nghị quyết về: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương, giai đoạn 2021-2025;

HĐND tỉnh Lai Châu: Thông qua 4 nghị quyết quan trọng - Ảnh 1.

Bà Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu phát biểu tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV. (Ảnh: Đ.L)

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023; Phân bổ, bổ sung kinh phí cho các đơn vị dự toán khối tỉnh và các huyện, thành phố thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ phát sinh năm 2023; Chấp thuận danh mục công trình, dự án thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng và danh mục các công trình, dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh năm 2023.

HĐND tỉnh Lai Châu: Thông qua 4 nghị quyết quan trọng - Ảnh 2.

Các đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu biểu quyết thông qua 4 nghị quyết tại kỳ họp thứ mười bảy. (Ảnh: Đ.L)

Bà Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, cho biết: HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ mười bảy để xem xét, thảo luận và thông qua 4 Nghị quyết quan trọng, kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo sử dụng hiệu quả kế hoạch vốn đầu tư công được giao; Xem xét bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng và danh mục các công trình, dự án phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất phát sinh năm 2023 làm cơ sở pháp lý để UBND tỉnh, các cấp, các ngành triển khai thực hiện.


PV Tây Bắc