dd/mm/yyyy

Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em

Nông thôn Tây Bắc: Lai Châu nỗ lực giảm suy dinh dưỡng ở trẻ em

Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em ở vùng Nông thôn Tây Bắc - tỉnh Lai Châu đã được cải thiện rõ rệt...