dd/mm/yyyy

Điện Biên: UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Công ty Điện lực Điện Biên thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2022

Chiều nay (9/10), Cục Thuế Điện Biên tổ chức hội nghị tuyên dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2022; triển khai các chính sách, pháp luật về giảm thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế năm 2023. Ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh, dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2022, Cục Thuế tỉnh triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn thách thức. Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành linh hoạt, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Tổng cục Thuế; sự phối hợp của UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành và nỗ lực phấn đấu của toàn ngành, công tác thu ngân sách đã đạt được kết quả tích cực. Thu ngân sách trên địa bàn năm 2022 được 1.434 tỷ đồng, bằng 140,6% dự toán Trung ương giao. Trong đó, đóng góp ngân sách từ các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là 1.114 tỷ đồng, chiếm 77,6% tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Năm 2022 trên địa bàn tỉnh có 100% doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh thực hiện khai thuế qua mạng; 1.096/1.106 doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử (đạt 99,1%). Có trên 5.700 giao dịch nộp thuế điện tử được thực hiện với số tiền nộp ngân sách nhà nước trên 510 tỷ đồng; 100% doanh nghiệp, hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử (trong đó 47 doanh nghiệp, hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền).

Điện Biên: UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Công ty Điện lực Điện Biên thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2022 - Ảnh 1.

Ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách pháp luật thuế. Ảnh Thu Hường.

Năm 2022, PC Điện Biên thực hiện tốt việc đăng ký, kê khai, nộp thuế và chế độ sổ sách kế toán, chế độ quản lý sử dụng hóa đơn, chứng từ, nộp đầy đủ các loại thuế đúng thời hạn quy định, không dây dưa, nợ thuế. Đặc biệt, là Doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các quy định về kê khai và nộp đầy đủ kịp thời các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước. Thuế và các khoản nộp NSNN tăng qua các năm Các cá nhân liên quan thường xuyên cập nhật văn bản, quy định, hướng dẫn mới của cơ quan có thẩm quyền áp dụng vào công tác chuyên môn nghiệp vụ. Tích cực tham gia các buổi trao đổi chính sách về thuế do Cục Thuế tỉnh tổ chức.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh, đã biểu dương những kết quả mà ngành thuế đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh: Trong năm 2023, Trung ương giao thu NSNN là hơn 1.575,3 tỷ động, kế hoạch của HĐND-UBND tỉnh là 2.420 tỷ đồng, kết quả thu NSNN 9 tháng đầu năm 2023 mới đạt 68% dự toán Trung ương và 44 % dự toán HĐND - UBND tỉnh giao, Do đó, yêu cầu nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước những tháng cuối năm 2023 là rất nặng nề. Nhằm tăng cường công tác thu, nộp ngân sách Nhà nước những tháng cuối năm 2023, đặc biệt là các khoản thu cân đối đã giao trong dự toán phấn đấu đạt được tỷ lệ cao nhất dự toán được HĐND tỉnh giao đồng chí đề nghị: Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cần chủ động sáng tạo, tiếp tục, giữ vững, phát huy năng lực sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt chính sách thuế, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian tới.

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho PC Điện Biên đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách pháp luật thuế năm 2022. Cục Thuế tỉnh, tặng giấy khen cho 13 doanh nghiệp, tổ chức; 31 hộ kinh doanh. 

Thu Hường