dd/mm/yyyy

Điện Biên có thêm 4 di sản được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Thông tin từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, ngày 1/6/2023 Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã ký các quyết định công nhận tỉnh Điện Biên có thêm 4 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Cụ thể, 4 di sản của Điện Biên được công nhận đợt này, gồm: Lễ cúng dòng họ của người Mông trắng ở hai huyện: Tuần Giáo, Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên); Nghệ thuật múa của người Lào ở hai huyện: Điện Biên, Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên); Nghề rèn của người Mông tỉnh Điện Biên; Nghệ thuật làm trang phục của người Hà Nhì ở các xã: Sín Thầu, Leng Su Sìn, Sen Thượng, Chung Chải  huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Điện Biên có thêm 4 di sản được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia   - Ảnh 1.

Nghệ thuật làm trang phục của người Hà Nhì ở các xã: Sín Thầu, Leng Su Sìn, Sen Thượng, Chung Chải huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Thanh Tùng

Điện Biên có thêm 4 di sản được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia   - Ảnh 2.

Nghề rèn của người Mông tỉnh Điện Biên. Ảnh: Thanh Tùng

Như vậy, với việc có thêm 4 di sản được công nhận đợt này thì đến nay tỉnh Điện Biên đã có 18 di sản văn hóa được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; 2 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại, gồm: di sản Then Tày, Nùng, Thái và  di sản Xòe Thái.

Thanh Tùng