dd/mm/yyyy

Dịch vụ môi trường rừng

Lai Châu: Giữ rừng xanh tốt, dân nơi đây có thu nhập ổn định

Được chăm sóc, bảo vệ, những cánh rừng ở xã Hua Bum (Nậm Nhùn, Lai Châu) ngày càng phát triển xanh tốt, mang lại thu nhập ổn định cho người dân...


Phù Yên (Sơn La): Nỗ lực trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi trọc

Cùng với việc quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng, chính quyền và ngành chức năng huyện Phù Yên (Sơn La) còn đẩy mạnh việc trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi trọc.


Than Uyên bảo vệ vốn rừng

Được người dân quan tâm chăm sóc, bảo vệ, những cánh rừng ở huyện miền núi Than Uyên (Lai Châu) ngày càng thêm xanh.


Lai Châu: Thêm động lực để người dân bảo vệ và phát triển rừng

Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) đã mang đến “luồng sinh khí mới” cho những cánh rừng nơi địa đầu Tổ quốc Lai Châu thêm xanh tốt.


Vàng Bó giữ rừng

Người dân thôn Vàng Bó, thị trấn Phong Thổ (Phong Thổ, Lai Châu) đang nỗ lực bảo vệ và nhân lên màu xanh của rừng…


Chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Lai Châu: Tiếp sức XDNTM

Được chi trả dịch vụ môi trường rừng, hàng nghìn hộ dân ở Lai Châu có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, đóng góp xây dựng nông thôn mới.


Lâm Đồng thu hơn 2.600 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng: Rừng được giữ yên, người dân thêm sinh kế

Từ năm 2009 - 2021, tổng số tiền dịch vụ môi trường rừng thu được trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là hơn 2.600 tỷ đồng. Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời tạo sinh kế cho người dân tham gia bảo vệ rừng.


Chi trả dịch vụ môi trường rừng: Lợi đơn lợi kép ở xã vùng cao Lai Châu

Không chỉ nâng cao nhận thức về quản lý, bảo vệ rừng, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng còn tạo thu nhập bền vững giúp người dân xã Nùng Nàng (Tam Đường, Lai Châu) phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.


Hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Nùng Nàng

Dịch vụ môi trường rừng đang tạo động lực cho người dân xã Nùng Nàng (Tam Đường, Lai Châu) quản lý, bảo vệ rừng...


Dịch vụ môi trường rừng thay đổi nhận thức người bảo vệ rừng

Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng góp phần cải thiện sinh kế, ổn định đời sống cho người dân xã Phìn Hồ (Sìn Hồ, Lai Châu). Qua đó, thay đổi nhận thức của người dân trong việc bảo vệ rừng, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy, khai thác lâm sản trái phép không còn xảy ra.