dd/mm/yyyy

Công ty điện lực Hoà Bình: Thực hiện chuyển đổi số phát triển mạng lưới điện

Thời gian qua, thực hiện kế hoạch chuyển đổi số của EVNNPC và kế hoạch CĐS của Công ty Điện lực Hoà Bình giai đoạn 2021-2022. Công ty Điện lực Hoà Bình đã triển khai công tác chuyển đổi số phát triển mạng lưới điện và môi trường làm việc công nhân, nhân viên đã đạt được kết quả tích cực.

Chuyển đổi số phát triện mạng lưới điện, môi trường làm việc

Quá trình chuyển đổi số công tác quản lý ATVSLĐ của Công ty điện lực Hoà Bình thực hiện theo chỉ đạo của Tổng công ty, như: Phân hệ kiểm tra kiểm soát an toàn lao động đối với mọi công việc tiến hành trên lưới điện, từ khi bắt đầu đến khi kết thúc công việc. Kiểm soát an toàn lao động qua hình ảnh từ cấp tổ/đội sản xuất, cấp điện lực, Công ty đến Tổng công ty.

Công ty điện lực Hoà Bình đã thực hiện chụp và gửi ảnh hiện trường theo các bước gồm: Hồ sơ phiên làm việc, ảnh bước 1, 2, 3. Lãnh đạo các cấp được phân công kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện đúng và đủ các thủ tục, biện pháp an toàn cho công việc. Định vị được tọa độ vị trí làm việc trên bản đồ, giúp cho việc tìm đến địa điểm công tác của các đoàn kiểm tra được nhanh chóng, thuận tiện. Thực hiện cấp PCT, LCT trên phần mềm và in ra để sử dụng. Công ty còn thực hiện quản lý, lưu trữ, hiển thị hình ảnh hiện trường theo công việc để các cấp quản lý theo dõi, kiểm soát an toàn lao động trong suốt quá trình làm việc.

Công ty điện lực Hoà Bình: Thực hiện chuyển đổi số phát triển mạng lưới điện  - Ảnh 1.

Đội ngũ công nhân, nhân viên Công ty điện lực Hoà Bình luôn tận tâm với nhề và làm việc trách nhiệm, chuyên nghiệp. Ảnh: Hà Hoàng.

Ông Nguyễn Phúc Thịnh, Giám đốc Công ty điện lực Hoà Bình – Chi nhánh Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc Cho biết: 100% số lượng các gói thầu thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh và đấu thầu rộng rãi được tổ chức đấu thầu qua mạng. 100% các loại hợp đồng cũng như các hồ sơ trong quá trình đấu thầu đều được luu trữ điện tử trên phần mềm quản lý đầu tư IMIS. Cùng với đó, 100% hồ sơ dự án công trình điện xây dựng mới được quản lý dưới dạng hồ sơ điện tử trên phần mềm quản lý đầu tư IMIS.

Quản lý dự án, ứng dụng nhật ký công trình điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử. Số hóa toàn bộ hạ tầng cáp quang và thiết bị truyền dẫn trên nền bản đồ. Hạ tầng mạng cáp và thiết bị đã lập phương án đầu tư trình Tổng Công ty, để hạ tầng mạng cáp và thiết bị hoạt động tối thiểu hoạt động 1+1 online.Hệ thống giám sát cáp quang mạng OT&IT: EVNNPC đã thực hiện ký hợp đồng với nhà thầu khảo sát lập TKCT…

Ngoài ra, Công ty điện lực Hoà Bình đã thực hiện số hóa toàn bộ thông số kỹ thuật, lí lịch, tình trạng quản lý và biên bản kiểm định của các trang bị dụng cụ an toàn, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn trên phần mềm ECP. Đồng thời quản lý số lượng, nơi trang bị, thời hạn kiểm định và chất lượng của các CCDC trên phân hệ quản lý của phần mềm ECP.

Về phân hệ quản lý sự cố, Công ty đã số hóa toàn bộ hồ sơ điều tra sự cố lưới điện. Theo dõi, quản lý số vụ sự cố lưới điện, thống kê phân loại theo dạng sự cố (thoáng qua, kéo dài), nguyên nhân sự cố, thời gian xử lý sự cố. Số hóa toàn bộ cấp điện áp đường dây 22kV, 35kV, 110kV trên phầm mềm. Theo dõi số lượng vi phạm khoảng cách pha đất, hành lang an toàn lưới điện và tai nạn điện trên chương trình. Tích hợp báo cáo định kỳ công tác ATVSLĐ lên Website của Tổng công ty và báo cáo cập nhật tình hình sự cố và thiệt hại lưới điện do thiên tai gây ra lên trang Web: phongchongthientai.evn.com.vn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Công ty điện lực Hoà Bình: Thực hiện chuyển đổi số phát triển mạng lưới điện  - Ảnh 2.

Công nhân điện lực Hoà Bình đang bảo trì đường lưới điện. Ảnh: Hà Hoàng.

Chia sẻ với PV, ông Nguyễn Phúc Thịnh, Giám đốc Công ty điện lực Hoà Bình – Chi nhánh Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cho biết: Từ đầu năm 2021 đến nay, công tác số hóa HĐMBĐSH Công ty đã thực hiện 212.264 khách hàng, đạt tỷ lệ 90,6% kế hoạch giao năm 2021. Công tác chuẩn hóa thông tin khách hàng đã chuẩn hóa được 2418/2418 trạm, đạt tỷ lệ 100% tổng số trạm. Công ty đã tiếp nhận yêu cầu dịch vụ điện trực tuyến qua cổng DVC: Lũy kế 9 tháng thực hiện 4869/6368 yêu cầu, đạt tỷ lệ 76,46%. Tiếp nhận dịch vụ điện bằng phương thức điện tử: Lũy kế 9 tháng thực hiện 6.110/6.368 yêu cầu, các đơn vị đều hoàn thành kế hoạch giao. Đối với dịch vụ cấp điện cấp độ 4, lũy kế 9 tháng thực hiện 2.337/2.761 yêu cầu, hoàn thành kê hoạch giao.

Bên cạnh đó, Công ty còn chỉ đạo phòng Công nghệ thông tin phối hợp với phòng Kinh doanh chuẩn hóa lại toàn bộ dữ liệu của các hệ thống đo xa theo đúng dữ liệu của CMIS 3.0. Chủ trì công tác lắp đặt hệ thống đo xa là 180 thiết bị (NPC luân chuyển 150 thiết bị từ Công ty điện lực Sơn La về.

Để thực hiện chuyển đổi số phát triển mạng lưới điện trên địa bàn tỉnh, từ đầu năm đến nay Công ty điện lực Hoà Bình đã lắp đặt và khai thác sử dụng đo xa qua hệ thống công tơ điện tử là 115.608 điểm đo. Trong đó điểm đo ranh giới, đầu nguồn 110kV: 94 điểm đo; đầu nguồn các TBA phân phối là 2433 điểm đo.Tại đầu nguồn các TBACC đã lắp đặt 1612/1618 đạt tỷ lệ 99.6% (đã đẩy thông tin lên WEB EVNHES). Tỷ lệ online 1473/1612 đạt 91.26%. Tại các TBACD đã lắp đặt 778/813 đạt tỷ lệ 95.7%. Tỷ lệ online của hệ thống là 710/778 đạt 91,26%. Khách hàng sau TBACC: 119.809 điểm đo (qua HHU+DCU). Trong đó, các khách hàng sau TBACC đã lắp đặt 93.825/119.809 đạt tỷ lệ 78,31%. Tỷ lệ online của hệ thống là 91,70%. Các kế hoạch đề ra từ đầu năm đến nay, đều được Công ty điện lực Hoà Bình thực hiện đúng tiến độ và lộ trình đặt ra.

Công ty điện lực Hoà Bình: Thực hiện chuyển đổi số phát triển mạng lưới điện  - Ảnh 4.

Công nhân điện lực Hoà Bình đang kiểm tra thông số kỹ thuật tại các trạm biến áp. Ảnh: Hà Hoàng.

Áp dụng phần mềm mới, công nghệ thông tin vận hành lưới điện

Đối với chương trình quản lý lưới điện trên bản đồ hành chính (GIS), Công ty điện lực Hoà Bình đã phối hợp với BA3 và tư vấn giám sát khảo sát hiện trạng cơ sở hạ tầng hệ thống công nghệ thông tin, trao đổi các vướng mắc cũng như đề xuất kiến nghị đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng hệ thống GIS đến lưới điện hạ áp thay thế cho hệ thống hiện tại. Ngoài ra Công ty điện lực Hòa Bình đã làm việc với sở Tài nguyên và Môi trường cấp số liệu sơ bộ số liệu bản đồ địa chính dạng số, báo cáo tổng Công ty điện lực miền Bắc. Căn cứ vào khối lượng công việc và quy mô phần mềm Gis mới, Công ty điện lực Hoà Bình lên kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực, hướng dẫn các bước cơ bản đến đơn vị cấp 4 để thu thập dữ liệu, cập nhật vào chương trình đồng thời tiếp tục vận hành hệ thống bản đồ GIS cũ, chuẩn xác số liệu để đồng bộ sang phần mềm mới.

Bên cạnh đó, Công ty điện lực Hoà Bình còn thực hiện trên phần mềm PMIS, đến nay Công ty đã cập nhật hoàn thiện thông số MBA, máy cắt, dao cách ly; chống sét van; dây tiếp địa; cầu chì tự rơi FCO; biến dòng điện TU, TI, Recloser; tủ điện hợp bộ RMU ... trên thiết bị nhất thứ - nhị thứ thuộc TBA 110kV. Phần thiết bị Trung thế và các thiết bị phụ trợ 110kV số liệucaapj nhật tương đối hoàn thiện.

Công ty điện lực Hoà Bình: Thực hiện chuyển đổi số phát triển mạng lưới điện  - Ảnh 5.

Những năm qua, Công ty điện lực Hoà Bình luôn làm tốt công tác chuyển đổi số trong phát triển mạng lưới điện và quan tâm xây dựng môi trường làm việc an toàn, hiệu quả cho công nhân, nhân viên. Ảnh: Hà Hoàng.

Theo ông Nguyễn Phúc Thịnh, Giám đốc Công ty điện lực – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cho hay, thực hiện triển khai phần mềm quản lý máy biến áp (MBA), Công ty cơ bản đã cập nhật hoàn thành. Song song với việc hoàn thiện phần mềm, Công ty Hoà Bình còn triển khai khai thác phần mềm quản lý MBA theo các mục như: Duy trì cập nhật các biến động trên lưới trên phần mềm, quản trị lại các tài khoản và quyền đăng nhập hệ thống đối với các Điện lực. Xây dựng hướng dẫn tác nghiệp và phân cấp khai thác vận hành. Tổ chức lại các chỉ đạo về khai thác thông số vận hành, theo dõi lệch pha/mang tải các MBA phân phối trên hệ thống

Triển khai phần mềm quản lý vận hành lưới điện (OMS), Công ty điện lực Hoà Bình chính thức vận hành và áp dụng chức năng giám sát dữ liệu mất điện thu thập từ hệ thống công tơ đo xa và trên phần mềm OMS. Quản trị hệ thống OMS đã phân quyền phân hệ "giám sát đo xa" cho các tài khoản. Phòng an toàn, kỹ thuật, kinh doanh, công nghệ thông tin và TTĐKX đã phối hợp xây dựng quy trình/quy định về cập nhập, kiểm soát dữ liệu mất điện trên OMS, đối chiếu với các hệ thống tự động hóa (Scada, đo xa).

Theo kế hoạch chuyển đổi số của Công ty điện lực Hoà Bình, thời gian tới Công ty sẽ tập trung vào một số nhóm nội dung bao gồm: Số hoá dữ liệu, số hoá quy trình nghiệp vụ áp dụng tự động hoá trong hoạt động sản xuất kinh khoanh. Xây dựng hạ tầng đảm bảo chuyển đổi số, ATTT, đào tạo; truyền thông và đổi mới sáng tạo. Tổ chức triển khai và khai thác hiệu quả hệ thống phần mềm ứng dụng từ các cấp quản lý đến người lao động. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc xây dựng/cập nhật các tác nghiệp vận hành phần mềm cho phù hợp với thực tế quản lý tại các đơn vị trực thuộc, đảm bảo dữ liệu phần mềm chính xác, khoa học và được cập nhật thường xuyên, kịp thời đúng quy định…


Hà Hoàng