dd/mm/yyyy

Chè phổng lái

Cây chè giúp người dân làm giàu trên quê hương

Có mặt ở Thuận Châu (Sơn La) từ những năm 60 mươi của thế kỷ trước, cây chè đã khẳng định được vị trí, đem lại thu nhập cao cho người nông dân.


Sơn La: Chỗ đứng nào cho sản phẩm OCOP?

Khoai sọ, chè Phổng Lái, cá sông Đà... để các sản phẩm OCOP này có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân, tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều giải pháp phù hợp, hiệu quả, từ đó tạo động lực quan trọng phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của địa phương.