dd/mm/yyyy

BHXH tỉnh Sơn La: Thông báo xác thực thông tin căn cước công dân với cơ sở dữ liệu ngành BHXH

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Sơn La đã có thông báo về việc xác thực thông tin căn cước công dân với cơ sở dữ liệu ngành BHXH.

Thực hiện Kế hoạch số 2770/KH-BHXH ngày 07/9/2022 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Sơn La, BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện Thành phố Sơn La thực hiện thu thập bản chụp thẻ Căn cước công dân, tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT theo mẫu TK1-TS của người hưởng, bổ sung thông tin vào cơ sở dữ liệu quản lý ngành BHXH, BHXH tỉnh Sơn La xin thông báo:

BHXH tỉnh Sơn La: Thông báo xác thực thông tin căn cước công dân với cơ sở dữ liệu ngành BHXH - Ảnh 1.

 

Tuệ Linh