dd/mm/yyyy

BHXH huyện Mai Sơn

Nông thôn Tây Bắc: Mai Sơn đưa chính sách BHXH vào cuộc sống

Vừa qua, BHXH huyện Mai Sơn đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình với các hộ vùng Nông thôn Tây Bắc xã Chiềng Kheo.