dd/mm/yyyy

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phù Yên

Nông thôn Tây Bắc: Đưa vào sử dụng trụ sở Huyện ủy Phù Yên

Trụ sở Huyện ủy Phù Yên, tỉnh Sơn La được khởi công xây dựng năm 2019, đến nay, công trình đã hoàn thành các hạng mục và đưa vào sử dụng.