dd/mm/yyyy

Bắc yên phát triển kinh tế

Lão nông người Mường có cuộc sống ấm no từ chăn nuôi bò

Tận dụng thế mạnh của địa phương, mạnh dạn chuyển đổi hình thức phát triển kinh tế, lão nông người dân tộc Mường đã có thu nhập khá từ việc nuôi bò vỗ béo.


Cây thoát nghèo trên vùng cao Bắc Yên

Loại cây thoát nghèo này vốn mọc tự nhiên ở các xã vùng cao huyện Bắc Yên. Loại cây này, là cây trồng chủ lực giúp đồng bào dân tộc nơi đây cao thoát nghèo.


Bắc Yên tận dụng lợi thế để phát triển kinh tế

Huyện Bắc Yên (Sơn La) tạo điều kiện hỗ trợ người dân các xã vùng cao tận dụng lợi thế phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập.


Bắc Yên: Đẩy mạnh phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho nông dân

Huyện Bắc Yên (Sơn La) tích cực thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi từng bước phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, giải quyết việc làm và nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn.