dd/mm/yyyy

Bắc yên phát triển chăn nuôi

Sơn La: Nông dân vùng Mường thu nhập cao từ chăn nuôi gia súc

Nông dân xã Song Pe (Bắc Yên, Sơn La) tập trung đẩy mạnh phát triển chăn nuôi đại đàn gia súc nâng cao thu nhập.


Chăn nuôi gia súc - Cơ hội thoát nghèo cho vùng cao Bắc Yên

Dựa vào lợi thế có nhiều đồng cỏ và đồi núi, huyện Bắc Yên (Sơn La) đã đẩy mạnh phát triển chăn nuôi đại gia súc, giúp nông dân vươn lên thoát nghèo.


Lão nông người Mường có cuộc sống ấm no từ chăn nuôi bò

Tận dụng thế mạnh của địa phương, mạnh dạn chuyển đổi hình thức phát triển kinh tế, lão nông người dân tộc Mường đã có thu nhập khá từ việc nuôi bò vỗ béo.


Bắc Yên tận dụng lợi thế để phát triển kinh tế

Huyện Bắc Yên (Sơn La) tạo điều kiện hỗ trợ người dân các xã vùng cao tận dụng lợi thế phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập.


Bắc Yên: Đẩy mạnh phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho nông dân

Huyện Bắc Yên (Sơn La) tích cực thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi từng bước phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, giải quyết việc làm và nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn.