dd/mm/yyyy

Agribank Côn Đảo

Agribank Côn Đảo tự hào hành trình 10 năm trưởng thành và phát triển

Ngày 13/8/2022, tại Côn Đảo, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Côn Đảo (Agribank Chi nhánh Côn Đảo) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập chi nhánh (11/8/2012-11/8/2022).