dd/mm/yyyy

10 năm NTM ở Quảng Nam: Điểm sáng về xây dựng khu dân cư kiểu mẫu ở thị xã Điện Bàn

Thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) đã được công nhận thị xã hoàn thành NTM vào năm 2015. Đây là thành quả nỗ lực rất lớn của chính quyền và nhân dân thị xã Điện Bàn. Sau khi đã về đích, thị xã Điện Bàn có những thay đổi lớn và để nắm rỏ hơn về vấn đề này, báo Trang Trại Việt/NTNN đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Minh Hiếu (ảnh) – Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn.

Thưa ông, thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) đã được công nhận thị xã hoàn thành NTM vào năm 2015 và sau khi về đích, đến nay thị xã đã có những đổi thay như thế nào?

Ông Nguyễn Minh Hiếu: Thị xã Điện Bàn được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 tại Quyết định số 494/QĐ-TTg ngày 29/3/2016. Đến cuối năm 2016, Thị xã Điện Bàn có 13/13 xã được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam công nhận đạt chuẩn xã NTM.

          Ông Nguyễn Minh Hiếu – Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn

Sau khi các xã đạt chuẩn NTM, thị xã chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các xã tổ chức rà soát đánh giá các tiêu chí NTM theo Bộ tiêu chí mới được UBND tỉnh Quảng Nam ban hành tại Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 13/3/2017.

Theo đó, thị xã đã xây dựng kế hoạch giữ chuẩn và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM và xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu (KDCNTMKM). Đến nay, bộ mặt nông thôn các xã đã có nhiều khởi sắc và chuyển biến theo chiều hướng văn minh, cảnh quan nông thôn ngày càng khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp; đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn ngày càng tăng lên...

Điện Bàn đã có 28 thôn được công nhận đạt chuẩn KDCNTMKM và năm 2019, thị xã tiếp tục phấn đấu xây dựng 27 thôn đạt chuẩn

Những kết quả nổi bật trong xây dựng NTM thị xã Điện Bàn đó là nhận thức của cán bộ và nhân dân không ngừng nâng cao, nhân dân tự nguyện đóng góp tiền của, công sức của người dân trong xây dựng như hiến đất mở đường giao thông nông thôn, chỉnh trang vườn nhà, cổng ngõ, di dời chuồng trại chăn nuôi, cải tạo vườn tạp, phát triển sản xuất, trồng cây xanh, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng, tham gia thu gom rác thải, vệ sinh môi trường nông thôn. Bộ mặt nông thôn thay đổi rõ nét, cảnh quan khang trang, môi trường sáng, xanh, sạch, văn minh...

Đặc biệt, thu nhập của người dân không ngừng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu của các xã đạt 36,81 triệu đồng/năm (tăng 10,20 triệu đồng/người/năm so với năm 2015); tỷ lệ hộ nghèo của các xã còn 1,9%...

Những kết quả đạt được sẽ tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong xây dựng NTM, xây dựng KDCNTMKM, xã NTM nâng cao và xã NTM kiểu mẫu những năm tiếp theo.

           Hiện nay Điện Bàn đang tập trung các nguồn lực để tiếp tục đầu tư nhằm duy trì, nâng chuẩn các tiêu chí, xây dựng KDCNTMKM, xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, để đưa thị xã Điện Bàn thành NTM kiểu mẫu. Vậy, ông có thể nói rỏ hơn về vấn đề này?

          Ông Nguyễn Minh Hiếu: Đến cuối năm 2018, các xã tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM theo quy định của UBND tỉnh Quảng Nam. Hiện nay thị xã đã có 28 thôn được công nhận đạt chuẩn KDCNTMKM. Năm 2019, thị xã tiếp tục phấn đấu xây dựng 27 thôn đạt chuẩn.

         “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” thôn Bến Đền  là điểm nhấn của xã Điện Quang trong xây dựng NTM.

Về xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu thì hiện nay thị xã đã đăng ký với UBND tỉnh xây dựng 3 xã Gò Nổi (Điện Trung, Điện Phong, Điện Quang) đạt chuẩn xã NTM nâng cao, Xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020, để hướng đến xây dựng 3 xã này trở thành vùng NTM kiểu mẫu vào năm 2020.

Hình ảnh Bến Đền về đêm trở thành miền quê đáng sống thật sự của bà con nơi đây.

Riêng trong năm 2019, Điện Bàn tập trung phấn đấu xây dựng xã Điện Quang đạt chuẩn xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu làm điểm, rút kinh nghiệm để xây dựng xã Điện Trung, Điện Phong đạt chuẩn Xã NTM kiểu mẫu, Xã NTM nâng cao vào năm 2020...

          Để nâng cao thu nhập cho người dân, thời gian qua Điện Bàn luôn khuyến khích phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp sạch đã tạo nên nhiều thành công đáng kể. Ông có thể có biết một vài dấu ấn đã đạt được trên lĩnh vực này và giới thiệu một số mô hình sản xuất trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả đã tạo sức lan tỏa cho Điện Bàn?

        Ông Nguyễn Minh Hiếu: Tuy Điện Bàn trở thành thị xã năm 2015, nhưng Điện Bàn luôn khuyến khích phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại. Năm 2016 tại kỳ họp thứ XVIII, HĐND thị xã đã ban hành Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 về Tái cơ cấu ngành NN giai đoạn 2016 – 2020. Theo đo, mục tiêu nhằm thúc đẩy tăng trưởng, từng bước xây dựng nền NN giá trị gia tăng, để nâng cao đời sống nhân dân gắn với Chương trình MTQG xây dựng NTM và xây dựng phát triển đô thị. Theo đó, nhiệm vụ là phát triển cả  3 vùng là đô thị, ven đô và vùng ngoài đô thị.

       

Đến nay, toàn thị xã Điện Bàn có 63 trang trại và hàng trăm gia trại đang hoạt động sản xuất, chăn nuôi có hiệu quả.

Nhờ đó, đến nay, toàn thị xã có 63 trang trại và hàng trăm gia trại đang hoạt động sản xuất có hiệu quả, đồng thời các mô hình đang được triển khai. Nhiều mô hình kinh tế cho hiệu quả và thu nhập cao, như mô hình sản xuất lúa quy mô cánh đồng lớn được tiếp tục nhân rộng trên địa bàn thị xã, với diện tích 720 ha; Hay Mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ vi sinh được triển khai tại xã Điện Hòa, Điện Quang, Điện Tiến, phường Điện Nam Trung, Điện Ngọc…

Đặc biệt, các mô hình sản xuất, trồng rau theo hướng an toàn, ứng dụng cộng nghệ cao. Nhất là nhân rộng mô hình trồng Măng tây xanh an toàn ở Điện Dương, Điện Ngọc, Điện Nam Trung.. Hay như mô hình sản xuất lúa gạo theo hướng hữu cơ; Mô hình “Cánh đồng chuyên canh kết hợp cơ giới hóa trên cây đậu xanh;  Mô hình “Trồng và thâm canh ngô kết hợp công cụ gieo hạt; Mô hình nuôi bò nhốt chuồng ở 3 xã Gò Nổi; trồng hoa, quất…

          Chặng đường 5 năm sẽ được xét và công nhận lại thị xã NTM không còn nhiều (2020), vậy trong thời gian tới thị xã Điện Bàn sẽ tập trung các nhiệm vụ, giải pháp nào để tiếp tục đầu tư cho Chương trình nông thôn mới?

          Ông Nguyễn Minh Hiếu: Mục tiêu, nhiệm vụ là duy trì và nâng cao chất lượng 13 xã NTM, xây dựng 3 xã Điện Quang, Điện Trung, Điện Trung đạt chuẩn xã NTM nâng cao và xã NTM kiểu mẫu vào năm 2019 và 2020. Xây dựng trên 50% số thôn đạt chuẩn KDC NTM kiểu mẫu (55 thôn).   

   Mục tiêu đến năm 2020, xây dựng 3 xã Điện Quang, Điện Trung, Điện Trung đạt chuẩn xã NTM nâng cao và xXây dựng trên 50% số thôn đạt chuẩn KDC NTM kiểu mẫu (55 thôn).

Để thực hiện, thị xã đưa ra nhiều giải pháp, trong đó Điện Bàn xác định xây dựng NTM không có đích cuối cùng, mà chỉ là bước đầu hoàn thiện, mục đích chính cuối cùng của xây dựng NTM là làm sao để thu nhập của người dân ngày càng tăng lên, không còn hộ nghèo thuộc đối tượng giảm nghèo, rút ngắn dần khoảng cách thành thị và nông thôn.

Nhiều mô hình sản xuất theo hướng sạch được hình thành và bước đàu đem lại hiệu quả lớn.

Điện Bàn sẽ tập trung quán triệt, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh về xây dựng NTM, xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Mặt khác, đa dạng hóa, xã hội hóa nguồn lực đầu tư. Huy động nguồn lực đầu tư trực tiếp từ chương trình từ nguồn đầu tư trung hạn NTM; nguồn xây dựng KDCNTM kiểu mẫu, các nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình dự án, đề án đang được triển khai .... và vốn vận động của các tổ chức, cá nhân, người con xa quê... Đặc biệt là vận động người dân tham gia góp công, góp của, hiến đất, vật kiến trúc làm đường GTNT, GTNĐ, xây dựng các thiết chế văn hóa...

Đoàn Hồng - Trần Hậu