dd/mm/yyyy

Nông thôn Tây Bắc: Đẩy mạnh giải ngân đầu tư công ở Tủa Chùa

Dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19, song công tác giải ngân vốn đầu tư ở vùng Nông thôn Tây Bắc - Tủa Chùa (Điện Biên) vẫn có nhiều chuyển biến tích cực.

Nhà nước ưu tiên vốn đầu tư cho Nông thôn Tây Bắc - Tủa Chùa

Theo báo cáo của UBND huyện Tủa Chùa, kế hoạch vốn giao năm 2021 ở vùng Nông thôn Tây Bắc này là 68,324 tỷ đồng và vốn kéo dài sang năm 2021 là 17,043 tỷ đồng. Tỷ lệ giải ngân vốn đến thời điểm 25/10/2021 là 45,217 tỷ đồng, đạt 52,97% kế hoạch vốn giao.

Tủa Chùa: Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công   - Ảnh 1.

Công trình kè chống sạt lở suối Tà Là Cáo xã Sính Phình (huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên) từ nguồn vốn đầu tư công. Ảnh: Vinh Duy.

Ông Trần Văn Sơn, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tủa Chùa cho biết: Ngay sau khi có quyết định phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 của tỉnh Điện Biên, UBND huyện Tủa Chùa đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo yêu cầu các cơ quan chuyên môn, các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư, quản lý điều hành dự án đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

Các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thẩm định dự án, thẩm định thiết kế, dự toán công trình; hướng dẫn các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn trong quá trình thẩm định hồ sơ các công trình, dự án. Đồng thời khẩn trương hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu và thanh toán với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng nghiệm thu đủ điều kiện thanh toán, không để dồn thanh toán cuối năm.

Đối với đơn vị thi công, tập trung nhân lực, thiết bị máy móc đẩy nhanh tiến độ dự án và hoàn thiện hồ sơ thanh toán khi có khối lượng nghiệm thu theo quy định.

Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhiều nguồn vốn có tỷ lệ giải ngân cao như: Vốn hỗ trợ phát triển đất trồng lúa đạt 100% kế hoạch giao; vốn Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Điện Biên đạt 94,2% kế hoạch; vốn sự nghiệp giáo dục đạt 74,11% kế hoạch… Tuy nhiên vẫn còn một số nguồn vốn có tỷ lệ giải ngân thấp như: Vốn sự nghiệp môi trường đạt 9,09% kế hoạch giao; vốn miễn giảm thủy lợi phí chưa giải ngân được. Nguyên nhân là do các dự án được bố trí vốn năm 2021 chủ yếu là các dự án khởi công mới song đến nay vẫn đang trong giai đoạn thẩm định, phê duyệt, lựa chọn nhà thầu nên chưa có khối lượng để giải ngân.

Tủa Chùa: Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công   - Ảnh 3.

Nhà thầu thi công Dự án Trường Mầm non thị trấn Tủa Chùa (giai đoạn 2). Ảnh: Vinh Duy.

Đẩy mạnh giải ngân vì sự phát triển Nông thôn Tây Bắc

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn những tháng cuối năm, các chủ đầu tư tập trung theo dõi, đánh giá tiến độ các công trình, dự án kịp thời có giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đối với các dự án đã hoàn thành và dự kiến hoàn thành năm 2021, chủ đầu tư đôn đốc hoàn thiện hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho các nhà thầu. Đối với các dự án chuyển tiếp, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý, nghiệm thu các khối lượng hoàn thành để đủ điều kiện thanh toán.

UBND huyện Tủa Chùa phấn đấu đến 31/1/2022 giải ngân 84,409 tỷ đồng, đạt 98,88% kế hoạch vốn giao.

Ban Quản lý dự án các công trình huyện Tủa Chùa là đơn vị được UBND huyện giao nhiệm vụ là chủ đầu tư và quản lý điều hành một số dự án trên địa bàn. Năm 2021, tổng kế hoạch vốn giao là 64,899 tỷ đồng. Đến thời điểm 25/10 đã giải ngân 35,279 tỷ đồng, đạt 54,36% kế hoạch vốn giao.

Ông Lê Quang Đạo, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình huyện Tủa Chùa cho biết: Những tháng cuối năm, Ban tiếp tục giải ngân vốn các công trình khi có khối lượng nghiệm thu, đủ điều kiện thanh toán; rà soát hồ sơ, lập và gửi báo cáo quyết toán các dự án hoàn thành đến cơ quan tài chính. Đối với các dự án đang triển khai, Ban cử cán bộ thường xuyên bám sát hiện trường, kiểm tra, giám sát và đôn đốc nhà thầu triển khai thi công đảm bảo đúng khối lượng, chất lượng.

Tủa Chùa: Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công   - Ảnh 4.

Ban Quản lý dự án các công trình huyện Tủa Chùa là đơn vị được UBND huyện giao nhiệm vụ là chủ đầu tư và quản lý điều hành một số dự án trên địa bàn. Ảnh: Vinh Duy.

Công trình Trường Mầm non thị trấn Tủa Chùa (giai đoạn 2) là dự án vượt tiến độ và có tỷ lệ giải ngân cao nhất trong số các dự án đang triển khai trên địa bàn huyện Tủa Chùa. Ông Trần Đức Cường, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hà Tùng, Chỉ huy trưởng công trình cho biết: Công trình có quy mô gồm nhà lớp học 2 tầng 8 phòng học mầm non; nhà ban giám hiệu 2 tầng có 8 phòng; nhà bếp 1 tầng; nhà để xe và nhiều hạng mục phụ trợ. Tổng mức đầu tư dự án 14,99 tỷ đồng. Thời gian thi công từ năm 2021 - 2023. Để đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng tỷ lệ giải ngân vốn dự án, đơn vị đã tập kết đủ vật liệu và huy động tối đa nhân lực, trên công trường luôn có 4 - 5 tổ thi công, tổng công nhân khoảng 50 người/ca làm việc. Đến nay, dự án đã hoàn thành hơn 40% khối lượng. Đối với kế hoạch vốn năm 2021 dự án được giao 3 tỷ đồng, đến thời điểm 25/10, tỷ lệ giải ngân vốn đạt 100% kế hoạch vốn giao.

Vinh Duy