dd/mm/yyyy

Nông thôn mới Sơn La: Lan tỏa phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, phong trào thi đua “chung sức xây dựng nông thôn mới”(XDNTM) đã được các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội huyện Vân Hồ (Sơn La) tích cực vận người dân hưởng ứng. Phong trào đã phát triển mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân.

Phát huy tinh thần, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội "chung tay xây dựng nông thôn mới", những năm qua huyện Vân Hồ đã quan tâm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ đến các cơ sở. Đồng thời, phát huy tốt vai trò chủ thể của nhân dân trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, góp phần hoàn thành chỉ tiêu về XDNTM giai đoạn 2016 - 2020. 

Nông thôn mới Sơn La: Lan tỏa phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới  - Ảnh 1.

Nhờ công tác dân vận khéo, bà con nhân dân đã ttích cực ham gia góp công sức XDNTM.

Chia sẻ với phóng viên báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt, ông Nguyễn Huy Anh, Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, cho biết: "Chúng tôi luôn chỉ đạo sát sao các cấp, các ngành và UBND các xã tích cực triển khai thực hiện chương trình XDNTM trên cơ sở phát huy hết tiềm năng, lợi thế của cơ sở, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người dân để thực hiện. Huy động các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia đóng góp công sức, phát huy nội lực, tăng cường xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới.

Trong năm 2020, chúng tôi dự kiến huy động tổng nguồn lực gần 470 tỷ đồng dành cho XDNTM. Trong đó, ngân sách trung ương trên 62 tỷ đồng. Nguồn đầu tư phát triển hơn 52 tỷ đồng. Nguồn sự nghiệp gần 10 tỷ đồng. Ngân sách địa phương 3 tỷ đồng. Vốn tín dụng 290.000 triệu đồng, vốn huy động từ người dân và cộng đồng 11.500 triệu đồng... Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân, chương trình XDNTM sẽ giành được những thắng lợi quan trọng".

Nông thôn mới Sơn La: Lan tỏa phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới  - Ảnh 2.

Đường giao thông luôn được huyện Vân Hồ chú trọng đầu tư xây dựng.

Để lan tỏa phong trào chung sức XDNTM ở địa phương, thời gian qua các cấp ủy, các cơ quan, ban ngành của huyện Vân Hồ đã quán triệt, thống nhất về quan điểm và chủ trương xuyên suốt là "xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu, nhưng không có điểm kết thúc". Huyện Vân Hồ xác định rõ mục tiêu XDNTM là tạo điều kiện tốt nhất để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đề ra lộ trình hợp lý, phù hợp với điều kiện khả năng huy động nguồn lực tại các cấp cơ sở.

Nông thôn mới Sơn La: Lan tỏa phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới  - Ảnh 3.

Dù là huyện mới thành lập được 7 năm, nhưng nhờ vào sự lãnh đạo quyết liệt của huyện ủy, UBND huyện, diện mạo nông thôn ngày càng đổi thay. Đời sống của người dân từng bước được nâng cao.

"Chúng tôi xác định nhân dân vừa là chủ thể, vừa là đối tượng thụ hưởng trong việc xây dựng nông thôn mới. Đồng thời chúng tôi tập trung thu hút mọi nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, sáng tạo có hiệu quả, đồng bộ các giải pháp nhằm đạt được các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Chỉ đạo các xã nâng cao tinh thần, trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ thực hiện nhiệm vụ được giao và đảm bảo thời gian kế hoạch. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ phải kịp thời nắm bắt, xem xét giải quyết tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, để đề ra các giải pháp hợp lý với tình hình mới.

Huyện phấn đấu trong năm 2020, xây dựng 2 xã Tô Múa, Vân Hồ đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 3 xã. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của xã Chiềng Khoa đã đạt chuẩn nông thôn mới. Triển khai xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định", ông Nguyễn Huy Anh, Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La thông tin thêm.

Nông thôn mới Sơn La: Lan tỏa phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới  - Ảnh 4.

Phong trào thi đua “Vân Hồ chung sức xây dựng nông thôn mới”(XDNTM) đã được các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực vận người dân hưởng ứng. Đến nay phong trào ngày càng phát triển mạnh mẽ và rộng khắp ở các cấp cơ sở.

Những năm qua các cấp, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội đã vào cuộc quyết liệt triển khai thực hiện phong trào thi đua "Vân Hồ chung sức xây dựng nông thôn mới" gắn với thực hiện các nội dung của cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Triển khai phát động ủng hộ "quỹ vì người nghèo" cấp huyện, cấp xã đã thu hút đội ngũ cán bộ, đảng viên, bà con nhân dân tham gia đóng góp quỹ. Ở các xã thành lập những mô hình tự quản tại địa bàn các khu dân cư, để phòng chống các tệ nạn xã hội, công tác bảo vệ rừng... hoạt động có hiệu quả ở khu dân cư.

Nông thôn mới Sơn La: Lan tỏa phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới  - Ảnh 5.

Đường bê tông được huyện xây dựng đến các bản, các xã, tạo điều kiện cho người dân trở hàng hóa và giao thương.

Ông Thái Bá Sinh, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Vân Hồ, cho biết: "Đối với các xã trong lộ trình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, chúng tôi tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, nguồn lực thực hiện, phân công trách nhiệm cho từng thành viên UBND xã. Bên cạnh đó, các thành viên Ban chỉ đạo huyện cũng phụ trách chỉ tiêu, tiêu chí thực hiện rà soát, đánh giá chi tiết cụ thể các khó khăn, vướng mắc, tiến độ, tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí. Xây dựng kế hoạch chi tiết đến từng chỉ tiêu, nêu rõ nội dung lộ trình cần thực hiện, để sớm hoàn thành tiêu chí góp phần đẩy mạnh chương trình XDNTM đạt hiểu quả cao và đồng bộ".

Nông thôn mới Sơn La: Lan tỏa phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới  - Ảnh 6.

Bên cạnh XDNTM, huyện Vân Hồ cũng tập trung hỗ trợ bà con nhân dân kỹ thuật chăm sóc cây trồng và chăn nuôi.

Để chương trình XDNTM mới đạt kết quả cao, huyện Vân Hồ đã chỉ đạo UBND các xã xây dựng chương trình hành động gắn với đẩy mạnh cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", xây dựng các phong trào "5 không – 3 sạch", phong trào "nông dân sản xuất kinh doanh giỏi"… Triển khai hiệu quả các mô hình tổ phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh, nông dân tự quản an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, thắp sáng đường quê. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về xây dựng nông thôn mới. Chính vì vậy, bà con nhân dân đã hiểu rõ hơn tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó mà phong trào XDNTM đã lan tỏa rộng khắp ở các bản, xã vùng cao của huyện Vân Hồ.

Không giấu được niềm vui mừng, khi thấy diện mạo nông thôn ở quê nhà ngày càng thay da đổi thịt, bà Đinh Thị Xoa, bản Hang Trùng (xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ), cho hay: "Trước đây huyện mới thành lập nên trường, trạm, đường xá còn nhiều khó khăn. Có Đảng, nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng, nên diện mạo nông thôn đã phát triển hơn. Trẻ em trong bản được học tập ở ngôi trường khang trang. Đường giao thông được bê tông đi lại rất thuận lợi. Đời sống của người dân chúng tôi ngày càng được nâng cao hơn. Nhân nhân yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống".

Hà Hoàng - Đinh Minh Khanh