dd/mm/yyyy

Mường Khoa quyết tâm giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới

Xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài, liên tục, chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, sau khi về đích nông thôn mới vào năm 2019, xã Mường Khoa (Tân Uyên, Lai Châu) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

Mường Khoa quyết tâm giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới

Mường Khoa khởi sắc nhờ xây dựng nông thôn mới

Xã Mường Khoa thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với điểm xuất phát điểm thấp, tại thời điểm bắt đầu xã mới đạt 12 tiêu chí, đời sống người dân còn nhiều khó khăn.

Từ thực tế này, xã Mường Khoa đã xây dựng các kế hoạch, lộ trình cụ thể; huy động sự vào cuộc tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới diễn ra sôi nổi, rộng khắp, điển hình là phong trào thi đua xây dựng đường giao thông nông thôn, người dân đã hiến hàng nghìn m2 đất để làm đường. Đảng ủy, UBND xã Mường Khoa cũng đã tập trung chỉ đạo, vận động Nhân dân tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Qua hơn 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Mường Khoa đã đạt được những kết quả tích cực, cơ sở hạ tầng như: Hệ thống điện, đường giao thông, trường học được quan tâm đầu tư đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, từng bước góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn. Nhờ vậy, thu nhập bình quân đầu người hàng năm đều tăng, đến hết năm 2022 mức thu nhập bình quân đạt 39 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo phấn đấu giảm giảm 1,18% trong năm.

Thanh Ngân - Phạm Hoài