dd/mm/yyyy

Mai Sơn: Triển khai 12 chủ trương phát triển kinh tế - xã hội

Hôm nay 11/3, Ban Thường vụ huyện ủy Mai Sơn (Sơn La) tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện, trong đó có mở rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở huyện và các xã triển khai các nội dung 12 chủ trương về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mai Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Mai Sơn quán triệt, triển khai 12 chủ trương quan trọng

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Mai Sơn đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các nhiệm vụ cụ thể như: Doanh nghiệp chung tay cùng cấp ủy, chính quyền giúp các xã vùng III vươn lên thoát khỏi xã đặc biệt khó khăn. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng và một số dự án trọng điểm. Vận động toàn dân tích cực tham gia chỉnh trang hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn, gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới phát triển bền vững. Phát triển các hợp tác xã nông nghiệp, dịch vụ của bản gắn với củng cố hệ thống chính trị, quản lý phát triển kinh tế - xã hội và an ninh trật tự ở cơ sở.

Mỗi bản, tiểu khu một cổng bản, một sân thể thao, một đội bóng, một đội văn nghệ; mỗi hộ gia đình xây dựng một cổng nhà và một bóng đèn chiếu sáng... góp phần gìn giữ và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.  Vận động tổ chức, cá nhân chung tay cùng Nhà nước quyết tâm chỉnh trang khu dân cư đô thị và nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại. Quy hoạch và thu hút đầu tư phát triển chuỗi du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng Chiềng Chung - Phiêng Cằm - Chiềng Dong; chuỗi du lịch lịch sử, tâm linh, sinh thái trải nghiệm Cò Nòi - Hát Lót - Mường Bon - Chiềng Ban - Chiềng Mai - Mường Chanh.

Chủ trương phát động phong trào trồng cỏ hàng hóa gắn với phát triển đại gia súc theo hướng chăn nuôi tập trung, hiệu quả. Chung tay phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt ngay tại hộ gia đình gắn với mục tiêu "3 sạch" - sạch bếp, sạch nhà, sạch ngõ. Hộ giàu, hộ khá chung tay giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển kinh tế thông qua mục tiêu phấn đấu "mỗi nhà tối thiểu có một cây, một con được nuôi, trồng đảm bảo xanh, sạch theo hướng hữu cơ hàng hóa; mỗi bản, tiểu khu có một vườn chuồng hữu cơ; mỗi xã, thị trấn có một hội sản xuất và sử dụng sản phẩm hữu cơ; huyện Mai Sơn có hiệp hội sản xuất và sử dụng sản phẩm hữu cơ".

Cùng với đó là chủ trương nâng cao chất lượng công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm soát và giải quyết hiệu quả tranh chấp đất đai, khiếu kiện kéo dài; công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn huyện. Bộ đội cùng nhân dân quyết tâm phủ xanh đất trống bằng trồng rừng, trồng cây phân tán đa mục tiêu.

Việc tổ chức Hội nghị triển khai 12 chủ trương này, gắn chặt chẽ với mục tiêu Nghị quyết của Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Sơn La khóa 15 và Nghị quyết đại hội đại biểu huyện Mai Sơn khóa 20 là rất quan trọng. Từ đó để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, mục tiêu và cách làm, tổ chức thực hiện từng chủ trương. Tạo sự đồng thuận, khơi dậy, phát huy ý chí tự lực, tự cường, tự vươn lên của nhân dân cùng với tinh thần trách nhiệm cao của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, nhân dân trên địa bàn trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

Huyện Mai Sơn: Triển khai 12 chủ trương phát triển khai kinh tế - xã hội  - Ảnh 1.

12 chủ trương của Ban Thường vụ huyện ủy Mai Sơn ban hành, gắn chặt chẽ với mục tiêu Nghị quyết của Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Sơn La khóa 15 và Nghị quyết đại hội đại biểu huyện Mai Sơn khóa 20 đó là: Xây dựng huyện Mai Sơn phát triển xanh, nhanh, bền vững. Ảnh: Hà Hoàng.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Việt Cường - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho biết, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mai Sơn khóa 20, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã xác định mục tiêu là xây dựng huyện Mai Sơn phát triển xanh, nhanh và bền vững. Đại hội đã đề ra 19 chỉ tiêu chủ yếu, xác định 3 khâu đột phá (đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng từng bước đồng bộ và phát triển nguồn nhân lực) và 18 nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành đã ban hành 8 nghị quyết cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa 20.

Tuy nhiên qua nghiên cứu, đánh giá 1 năm thực hiện thì có nội dung kết quả đạt chưa cao. Chính vì vậy, sau khi bàn bạc, thảo luận và thống nhất, ngày 3/11/2021 Ban Thường vụ huyện ủy Mai Sơn đã ban hành thông báo kết luận số 873-TB/HU với 12 chủ trương và phân công mỗi đồng chí ủy viên Ban Thường vụ phụ trách 1 chủ trương.

Huyện Mai Sơn: Triển khai 12 chủ trương phát triển khai kinh tế - xã hội  - Ảnh 2.

Ban Thường vụ huyện ủy Mai Sơn tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện, trong đó có mở rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở huyện và ở xã (với gần 1.000 người tham dự trực tiếp và trực tuyến) để quán triệt, triển khai các nội dung 12 chủ trương về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mai Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội nghị có mời một số cơ quan thông tấn, báo chí truyền thông của Trung ương, của tỉnh đến dự. Ảnh: Hà Hoàng.

Mai Sơn cụ thể hoá 12 chủ trương quan trọng đi vào cuộc sống

Sau gần 3 tháng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ huyện uỷ Mai Sơn, cùng với sự chuẩn bị một cách công phu, bài bản, kỹ lưỡng của các tổ công tác và các cơ quan, đơn vị liên quan. Ban Thường vụ huyện ủy đã thống nhất ban hành 12 kết luận về từng chủ trương thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mai Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo ông Nguyễn Việt Cường - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Mai Sơn nhận định, việc xác định mục tiêu, ý nghĩa và cách làm của 12 chủ trương của Ban Thường vụ huyện ủy Mai Sơn gắn chặt chẽ với mục tiêu Nghị quyết của Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Sơn La khóa 15 và Nghị quyết đại hội đại biểu huyện Mai Sơn khóa 20 đó là: Xây dựng huyện Mai Sơn phát triển xanh, nhanh, bền vững, đây là chủ trương rất mới, hiện đại, được chọn trùng với mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh. Phát triển xanh, nhanh và bền vững có nội hàm bao quát tất cả các mặt, các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội.

Trong điều kiện thực tế của địa phương, trước mắt Đảng bộ huyện Mai Sơn tập trung định hướng các nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Phát triển xanh, đó là trồng rừng, trồng cây phân tán đa mục tiêu, cây ăn quả, phát triển du lịch xanh. Hình thành và phát triển 1 cây, 1 con hữu cơ đảm bảo xanh sạch theo hướng hàng hóa; xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp thông qua việc phân loại và xử lý rác.

Còn về phát triển nhanh, đó là phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là đường giao thông nông thôn gắn với quản lý và sử dụng có hiệu quả đất đai. Còn về phát triển bền vững là trồng trọt và chăn nuôi đại gia súc, đây chính là 2 trụ cột, là chìa khóa giảm nghèo bền vững. Cùng với đó, là sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã trong công tác giảm nghèo; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của sự phát triển kinh tế - xã hội; làm tốt công tác phòng chống ma túy, những vấn đề bức xúc của xã hội.

Ngoài ra, việc thực hiện 12 chủ trương còn gắn chặt với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị là "phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc", đây là chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ Ðại hội 13 của Đảng và gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế của huyện, huy động sức dân, dân làm và dân thụ hưởng. 12 chủ trương được tập thể Ban Thường vụ huyện ủy Mai Sơn kết luận là những chủ trương lớn, có tác động sau rộng tới đời sống xã hội, phương thức sinh hoạt, lao động sản xuất ... của toàn thể người dân sinh sống trên địa bàn huyện.

Huyện Mai Sơn: Triển khai 12 chủ trương phát triển khai kinh tế - xã hội  - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Việt Cường - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hà Hoàng.

Kết luận tại Hội nghị, ông Nguyễn Việt Cường - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Mai Sơn đề nghị các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, các tổ công tác, tổ tư vấn của Ban Thường vụ huyện ủy, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội cần vào cuộc một cách quyết liệt, triển khai các giải pháp, nhiệm vụ một cách kiên trì, năng động, sáng tạo với tinh thần "phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc".

Giao UBND huyện cụ thể hóa các kết luận của Ban Thường vụ huyện ủy trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm; chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị tham mưu, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Chỉ đạo bố trí nguồn kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền, truyền thông... theo quy định.

Hà Hoàng