dd/mm/yyyy

Lào Cai: Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng

Kiểm lâm tỉnh Lào Cai đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền; tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các vi phạm về Luật Lâm nghiệp...
Lào Cai: Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng - Ảnh 1.

Nhiều giải pháp phù hợp với thực tiễn ở cơ sở được triển khai hiệu quả, tác động tích cực đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng của tỉnh Lào Cai. Ảnh: Mùa Xuân.

Lào Cai: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân bảo vệ rừng

Hiện, tỉnh Lào Cai có gần 277.750 ha rừng phòng hộ, đặc dụng, rừng tự nhiên sản xuất; đồng thời, khoanh nuôi tái sinh hơn 3.370 ha. Tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh đạt 58,5%.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR; duy tu bảo dưỡng dụng cụ và các công trình PCCCR, sẵn sàng cơ động tham gia chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra.

Đồng thời, các địa phương, đơn vị kiện toàn và duy trì hoạt động của 178 Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp các cấp. Củng cố và duy trì hoạt động của các đội tổ xung kích BVR, PCCCR cấp xã, thôn, bản.

Trong tháng 2/2023, các đơn vị trực thuộc đã tổ chức được 35 buổi tuyên truyền về luật Lâm nghiệp cho người dân tại các thôn, bản trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tuyên truyền lưu động, lũy kế tại các thôn, bản được 72 buổi, với hơn 3.100 người tham gia.

Tăng cường công tác chỉ đạo các đơn vị vận động nhân dân tham gia trồng rừng. Đến nay, toàn tỉnh Lào Cai đã trồng được gần 500 ha, lũy kế trồng rừng hơn 530 ha chủ yếu là cây quế, mỡ, sa mộc, bồ đề… Trong đó, trồng mới rừng sản xuất là hơn 420 ha đạt 14% so với kế hoạch năm.

Lào Cai: Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng - Ảnh 2.

Người dân vùng cao Lào Cai tích cực phát triển trồng rừng sản xuất, đặc biệt là cây quế. Ảnh: Mùa Xuân.

Những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ rừng tại địa bàn tỉnh ta đã và đang được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo sâu sát; nhiều giải pháp phù hợp với thực tiễn ở cơ sở được triển khai hiệu quả, tác động tích cực đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng của tỉnh. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm phá rừng trái pháp luật, lấn chiếm đất rừng để lấy đất canh tác vẫn xảy ra ở một số cơ sở, ảnh hưởng không nhỏ tới công tác quản lý và bảo vệ rừng...

Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm, từ năm 2022 đến nay, toàn tỉnh đã phát hiện và lập hồ sơ 171 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp. Trong đó, đã xử lý hơn 130 vụ, với tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính hơn 1,7 tỷ đồng. So với các năm trước, số vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng đã giảm, chủ yếu do hành vi phá rừng làm nương.

Ông Nguyễn Xuân Sâm, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai, cho biết: Thời gian qua, lực lượng kiểm lâm trong tỉnh đã phối hợp cùng các ngành chức năng và quần chúng nhân dân kiểm tra phát hiện, tố giác nhiều vụ việc vi phạm trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản theo quy định của pháp luật.

Đối với các trường hợp vi phạm Luật Lâm nghiệp phải tăng cường công tác quản lý thực thi pháp luật, bà con vi phạm thì phải xử lý theo quy định. Cùng với đó, sẽ gắn trách nhiệm của tập thể, cá nhân với kết quả quản lý bảo vệ rừng trong phạm vi được giao, đặc biệt là đội ngũ cán bộ kiểm lâm phụ trách, bám nắm địa bàn.

Lào Cai: Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Xuân Sâm, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai, cho rằng kiểm lâm địa bàn cần triển khai thực hiện tốt chức năng tham mưu với cấp ủy, chính quyền cơ sở trong việc bảo vệ rừng và giúp UBND các cấp thực hiện tốt việc quản lý nhà nước về bảo vệ rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. Ảnh: Mùa Xuân.

"Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương để phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tổ chức, hộ gia đình, cộng đồng dân cư trong việc tổ chức triển khai các chương trình, dự án của tỉnh trong lĩnh vực lâm nghiệp; phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ phát triển rừng, PCCCR cho người dân, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống gần rừng, tổ chức ký kết quy ước bảo vệ rừng.

Ngoài ra, mong muốn các cấp, các ngành cần có cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm cho người dân để nâng cao thu nhập để người dân hạn chế được tình trạng phá rừng làm nương rẫy, trồng hoa màu...". Ông Nguyễn Xuân Sâm, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai nói.

Lào Cai tăng cường tuần tra, kiểm soát các điểm nóng vi phạm rừng

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh, thời gian tới Chi cục Kiểm lâm sẽ tham mưu cho Sở NN&PTNT tỉnh Lào Cai trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác tại huyện Mường Khương. Chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm cập nhật theo dõi diễn biến rừng và tham mưu công bố diễn biến rừng theo năm trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã theo quy định.

Tăng cường quản lý chặt chẽ rừng và đất rừng; thẩm định hồ sơ các công trình lâm sinh đảm bảo chất lượng, tiến độ; tham mưu chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR, công tác thu hồi chuyển mục đích sử dụng rừng, giao rừng, cho thuê rừng; nộp tiền trồng rừng thay thế; tham mưu công bố số liệu diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Lào Cai.

Lào Cai: Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng - Ảnh 4.

Hạt Kiểm lâm Văn Bàn (Lào Cai) tiêu hủy hơn 1.000 kg măng Vầu tươi không có hồ sơ hợp pháp. Ảnh: Ngọc Hoàng.

Vận động nhân dân tích cực rà soát diện tích đất trống diện tích trồng cây nông nghiệp (ngô, sắn...), vườn nhà kém hiệu quả sang trồng rừng, tổ chức bảo vệ chăm sóc rừng trồng đặc biệt là cây quế theo hướng hữu cơ, phân tán đảm bảo hoàn thành kế hoạch trồng rừng và trồng cây phân tán.

Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố, thị xã cần thực hiện hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, mở các đợt truy quét ngăn chặn kịp thời các điểm nóng vi phạm về vận chuyển, buôn bán, chặt phá, khai thác lâm sản, lấn chiếm rừng trái pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh. Tổ chức thực hiện quy chế phối hợp giữa các lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân đội, Biên phòng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và BTTN vùng giáp ranh.

Tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ diện tích đất rừng bị phá, đất rừng bị lấn chiếm sử dụng sai mục đích tại các cơ sở, kiên quyết xử lý vi phạm, tham mưu cho cấp thẩm quyền thu hồi theo quy định của pháp luật.

Mùa Xuân