dd/mm/yyyy

Lai Châu: Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến Luật an ninh mạng, Luật tiếp cận thông tin

Ngày 24/5, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến Luật an ninh mạng, Luật tiếp cận thông tin và một số văn bản hướng dẫn thi hành. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu tỉnh và trực tuyến tới điểm cầu các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Gần 5.000 đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến Luật an ninh mạng

Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến Luật an ninh mạng, Luật tiếp cận thông tin và một số văn bản hướng dẫn thi hành, thu hút gần 5000 đại biểu tham dự tại các điểm cầu.

Lai Châu: Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến Luật an ninh mạng, Luật tiếp cận thông tin - Ảnh 1.

Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu phát biểu tại Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến Luật an ninh mạng, Luật tiếp cận thông tin và một số văn bản hướng dẫn thi hành. (Ảnh: T.H)

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu, nhấn mạnh: Những năm qua, tỉnh Lai Châu đặc biệt quan tới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Công tác này đã đem lại nhiều hiệu quả tích cực. Tham dự Hội nghị, các đại biểu cần tập trung nghiên cứu, nắm chắc nội dung; phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực trao đổi với đồng chí báo cáo viên các khó khăn, vướng mắc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó tìm ra nguyên nhân, đưa ra các giải pháp để tổ chức, triển khai, thực hiện có hiệu quả.

Lai Châu: Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến Luật an ninh mạng, Luật tiếp cận thông tin - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến tại các điểm cầu. (Ảnh: T.H)

Sau Hội nghị, các đại biểu cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung đã được tiếp thu, giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, chấp hành tốt các quy định của pháp luật liên quan đến Luật an ninh mạng, Luật tiếp cận thông tin. Chú trọng lồng ghép tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật an ninh mạng, Luật tiếp cận thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành để góp phần đưa Luật đi vào cuộc sống.

Tại Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến Luật an ninh mạng, Luật tiếp cận thông tin và một số văn bản hướng dẫn thi hành, các đại biểu đã nghe Tiến sỹ Lê Thị Vân Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính (Bộ Tư pháp) truyền đạt: Một số nội dung cơ bản của Luật an ninh mạng, Luật tiếp cận thông tin; quy định của pháp luật về xử phạt hành chính và xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm trên mạng xã hội và một số văn bản hướng dẫn thi hành.

14 hành vi vi phạm Luật an ninh mạng đáng lưu ý
PV Tây Bắc