dd/mm/yyyy

Lai Châu: Tổ chức hội thảo góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Sáng 17/3, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức hội thảo góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tới các huyện, thành phố…

Clip: Lai Châu tổ chức hội thảo góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Góp ý dự thảo Luật Đất đai: Nhiều ý kiến chất lượng, sát thực, có tính phản biện

Theo đó, đã có nhiều lượt ý kiến thảo luận, góp ý, phản biện của các đại biểu tập trung nội dung thuộc dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Trong đó, các đại biểu tập trung phân tích, đóng góp ý kiến vào 9 nội dung trọng tâm như: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Bên cạnh đó, các nội dung như phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; hộ gia đình sử dụng đất... cũng được các đại biểu đặc biệt quan tâm, đưa nhiều ý kiến đóng góp.

Lai Châu: Tổ chức hội thảo góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) - Ảnh 2.

Hội thảo góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được UBND tỉnh Lai Châu phối hợp cùng các sở, ngành trong tỉnh theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tới các huyện, thành phố. Ảnh Tuấn Hùng

Có thể thấy dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã cơ bản khắc phục được những tồn tại, hạn chế, giải quyết các chồng chéo, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn; nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch sử dụng đất các cấp và các quy hoạch ngành, lĩnh vực có sử dụng đất phải bảo đảm phù hợp, thống nhất, đồng bộ, gắn kết chặt chẽ, thúc đẩy lẫn nhau để phát triển, giải quyết hài hòa quyền, lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư; đồng thời phát huy nguồn lực đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới…

Phát biểu kết luận hội thảo, ông Trần Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đánh giá cao việc tổ chức hội thảo lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đảm bảo triển khai bài bản theo kế hoạch của tỉnh trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu ghi nhận những ý kiến đóng chất lượng, sát thực và phù hợp của các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia vào dự thảo Luật.

Lai Châu: Tổ chức hội thảo góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu ghi nhận những ý kiến đóng chất lượng, sát thực và phù hợp của các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Ảnh Tuấn Hùng

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cơ quan chủ trì, đặc biệt Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tổng hợp, rà soát lại Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương về đất đai xem còn nội dung mà chủ trương đã quy định nhưng Dự thảo chưa quy định hoặc quy định mà chưa đạt yêu cầu; góp ý vào những quy định không phù hợp với thực tế;

Rà soát sự mâu thuẫn, chồng chéo ở chính nội dung của dự thảo Luật hoặc của dự thảo luật so với các Luật khác; góp các ý kiến có liên quan trực tiếp đến tỉnh Lai Châu như liên quan đến đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất, đất lúa, tập trung đất đai trong nông nghiệp; các góp ý phải có giải trình rõ lý do, dẫn chứng thực tế…

Tuấn Hùng