dd/mm/yyyy

Lai Châu: Rà soát dự án Thiên đường Mắc ca, trồng mắc ca

Ngày 2/8, tỉnh Lai Châu tổ chức rà soát, đốc thúc triển khai dự án khu đô thị Thiên đường mắc ca và các dự án đầu tư trồng mắc ca trên địa bàn.

Dự án khu đô thị Thiên đường mắc ca (tính đến ngày 15/7) thành phố Lai Châu và huyện Tam Đường đã tổ chức họp triển khai công tác giải phóng mặt bằng; thông báo kết quả đo đạc, quy chủ sử dụng đất, loại đất, diện tích đến từng hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi trong phạm vi ranh giới giải phóng mặt bằng.

Lai Châu: Rà soát, đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Thiên đường Mắc ca, trồng mắc ca - Ảnh 1.

Dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở NN&PTNT, Tài nguyên và Môi trường, đại diện huyện Tam Đường. thành phố Lai Châu, đại diện nhà đầu tư, một số doanh nghiệp trồng mắc ca trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Ảnh Bảo Anh

Đẩy nhanh tiến độ Thiên đường mắc ca

Ban hành quyết định phê duyệt giá đất, ra thông báo thu hồi đất, tiến hành kê khai, kiểm đếm tài sản, vật kiến trúc, cây cối hoa màu trên đất; họp xác minh và phúc tra, điều chỉnh diện tích đất cho các hộ gia đình; tiến hành công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ...

Thảo luận tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo huyện Tam Đường, thành phố Lai Châu và chủ đầu tư đã báo cáo làm rõ tiến trình triển khai dự án và một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Lai Châu: Rà soát, đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Thiên đường Mắc ca, trồng mắc ca - Ảnh 2.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu phát biểu ý kiến tại cuộc họp. Ảnh Bảo Anh

Phát biểu kết luận nội dung này, ông Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Để đảm bảo tiến độ triển khai dự án đề nghị UBND thành phố, huyện Tam Đường báo cáo Thường trực 3 bên để huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thể hiện quyết tâm triển khai thực hiện… kịp thời những khó khăn, vướng mắc.

Về tiến độ triển khai các dự án trồng mắc ca, tính đến ngày 28/7, tổng số dự án mắc ca đã được chấp thuận chủ trương đầu tư 12 dự án, tổng vốn đăng ký đầu tư là 1.613 tỷ đồng, tổng diện tích là 10.434ha.

Đã trồng được 2.185ha, trong đó 5 dự án đã hoàn thành, vốn đầu tư 216,5 tỷ đồng, tổng diện tích là 696,3ha, diện tích trồng mắc ca là 488,32ha. 7 dự án đang thực hiện, vốn đăng ký đầu tư là 1.396 tỷ đồng, tổng diện tích là 9.738,12ha, diện tích đã trồng là 1.697ha.

Lai Châu: Rà soát, đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Thiên đường Mắc ca, trồng mắc ca - Ảnh 3.

Tỉnh Lai Châu đã chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án về nhà máy chế biến mắc ca, tổng vốn đăng ký là 83,6 tỷ đồng và đang được triển khai thực hiện.

Đối với tiến độ triển khai chỉ tiêu kế hoạch trồng mắc ca năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ làm việc trực tiếp với từng doanh nghiệp về toàn bộ dự án giao đất, phê duyệt chủ trương đầu tư, tiến độ chi tiết. Công ty Cổ phần Liên Việt Lai Châu sẽ làm việc lại với các công ty được giao quản lý, báo cáo lại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về giải pháp, tiến độ, kế hoạch chi tiết để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022…

Về thực hiện đề án phát triển bền vững mắc ca giai đoạn 2021 - 2030 theo Quyết định 344/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, ông Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu xây dựng kế hoạch…

Bảo Anh