dd/mm/yyyy

Mường Tè: Nhiều giải pháp trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

Việc triển khai kế hoạch các chương trình MTQG giai đoạn 2021 – 2025 được huyện Mường Tè, Lai Châu coi là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm...

Mường Tè họp chỉ đạo thực hiện chương trình MTQG

Theo đó, để triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, ngày 10/5, UBND huyện Mường Tè (Lai Châu) đã tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia.

Mường Tè: Nhiều giải pháp trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia - Ảnh 1.

Dự hội nghị triển khai kế hoạch các chương trình MTQG giai đoạn 2021 – 2025 của huyện Mường Tè, Lai Châu có các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo huyện và các xã, thị trấn. Ảnh Tuấn Hùng

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2023, đây là giai đoạn có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc dồn lực và tiếp tục thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép": vừa tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa phải thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển KT-XH, trong đó việc triển khai kế hoạch các chương trình MTQG được coi là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn huyện.

Được biết, tổng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình MTQG như: Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 của huyện Mường Tè là trên 628.730 triệu đồng.

Việc triển khai hiệu quả các nguồn vốn trên sẽ góp phần từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng chung của toàn huyện, như: các tuyến đường giao thông nội bản, liên bản, đường sản xuất, hạ tầng thuỷ lợi, nước sinh hoạt, cơ sở vật chất văn hoá, kiên cố trường lớp học được chú trọng đầu tư…

Qua đó thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, củng cố quốc phòng - an ninh của địa phương.

Mường Tè: Nhiều giải pháp trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự hội nghị triển khai kế hoạch các chương trình MTQG giai đoạn 2021 – 2025 huyện Mường Tè (Lai Châu) đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa các chương trình MTQG trong giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh Tuấn Hùng

Mường Tè bàn giải pháp thực hiện có hiệu quả chương trình MTQG

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, các đại biểu tham dự đã đưa và bàn nhiều giải pháp tập trung vào một số nội dung như: UBND huyện cần kiến nghị đến các bộ, ngành, TW, tỉnh Lai Châu sớm ban hành những văn bản hướng dẫn để địa phương có cơ sở tổ chức triển khai thực hiện.

Trong đó nhấn mạnh vào các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, trồng và phát triển sâm Lai Châu. Thực hiện tốt công tác phối hợp, tổ chức tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa và hiệu quả của các chương trình MTQG đến với người dân.

Nhiều đại biểu rất băn khoăn về việc trên địa bàn huyện thiếu vật liệu xây dựng, giá thành vật liệu cao đang ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai, giải ngân các dự án thuộc chương trình MTQG…

Mường Tè: Nhiều giải pháp trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND huyện Mường Tè (Lai Châu) Đao Văn Khánh đã đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn và các chủ đầu tư bám sát vào sự chỉ đạo, hướng dẫn của các bộ, ngành TW, tỉnh Lai Châu và huyện để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả; đúng mục tiêu, đối tượng, nội dung, mục đích của từng chương trình, từng dự án. Ảnh Tuấn Hùng

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Đao Văn Khánh, Chủ tịch UBND huyện Mường Tè (Lai Châu) yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành quyết liệt, xác định việc triển khai thực hiện và giải ngân vốn các chương trình MTQG.

Chủ tịch UBND huyện Mường Tè cũng đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn và các chủ đầu tư bám sát vào sự chỉ đạo, hướng dẫn của các bộ, ngành TW, tỉnh Lai Châu và huyện để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả; đúng mục tiêu, đối tượng, nội dung, mục đích của từng chương trình, từng dự án.

Thường xuyên theo dõi, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc từng nội dung, tiểu dự án, dự án và từng chương trình để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo và cấp có thẩm quyền tháo gỡ và triển khai nhanh nhất.

Chủ tịch UBND huyện Mường Tè, nhấn mạnh, huyện cần tiếp tục phát huy mọi nguồn lực đầu tư để chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng hiệu quả, khuyến khích đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại.

Duy trì công tác tổ chức rà soát kiện toàn bộ máy, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham gia thực hiện các chương trình MTQG; đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các đơn vị trong thực hiện các chính sách, dự án; đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích.

Đẩy mạnh công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Mường Tè để nhân dân nắm rõ.


Tuấn Hùng