dd/mm/yyyy

Hòa Bình: Diện mạo đổi thay từ xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM) giai đoạn 2010 – 2020 đã được các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh Hòa Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai khá đồng bộ và đạt được những kết quả tích cực.

Xây dựng NTM là một chương trình lớn của Đảng và Nhà nước nhằm phát triển nông nghiệp, nông thôn, từng bước đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Những năm qua, tỉnh Hòa Bình luôn huy động các nguồn lực, nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ từ các doanh nghiệp thông qua việc liên doanh, liên kết trong sản xuất; thực hiện việc lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư triển khai trên địa bàn để đẩy mạnh phong trào XDNTM.

Hoà Bình: Đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới - Ảnh 1.

Thời gian qua, tỉnh Hòa Bình luôn chú trọng đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn.

Đặc biệt là chú trọng đầu tư các dự án phát triển hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất, hệ thống giao thông, thủy lợi, nước sạch, trường học, trạm y tế, các công trình văn hóa, thể thao; chăm lo cho công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; thực hiện tốt các chế độ chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tỉnh Hòa Bình cũng luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới và bảo đảm đạt yêu cầu theo bộ tiêu chí NTM.

Hoà Bình: Đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới - Ảnh 2.

Dù còn nhiều khó khăn, nhưng đến nay công tác XDNTM trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã có những chuyển biến tích cực.

Trao đổi với PV báo Nông thôn ngày nay/Điện tử Dân Việt/Trang Trại Việt, ông Nguyễn Hồng Tuấn, Chi cục trưởng phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình, cho biết:  "Được sự quan tâm của UBND tỉnh, sự chỉ đạo sát sao của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban ngành, huyện, thành phố. Thời gian qua, chúng tôi đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng cơ chế phối hợp với các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội. Phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nhân dân để động viên, huy động sức mạnh toàn dân và huy động mọi nguồn lực để cùng chung tay, góp sức XDNTM".

Hoà Bình: Đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới - Ảnh 3.

Nhờ chương trình XDNTM, đời sống sinh hoạt của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.

"Với sự cố gắng của các cấp, các ngành, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới từ tỉnh đến xã, các tiêu chí nông thôn mới đã tăng lên rõ rệt. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 82/191 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí XDNTM. 11 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí, 98 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, còn lại không có xã nào dưới 10 tiêu chí. Hiện nay Thành phố Hòa Bình đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2018, huyện Lương Sơn đang hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM", ông Nguyễn Hồng Tuấn, Chi cục trưởng phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình thông tin thêm.

Hoà Bình: Đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới - Ảnh 4.

Thành phố Hòa Bình đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2018.

Để đạt được những kết quả trên, thời gian qua tỉnh Hòa Bình đã tập trung tuyên truyền về những cách làm hay, sáng tạo, đề ra các giải pháp hiệu quả trong huy động nguồn lực xã hội vào XDNTM; thực hiện những mô hình sản xuất tiêu biểu áp dụng vào thực tiễn, giúp bà con nhân dân tăng cao nguồn thu nhập. Về phong trào thi đua "tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng NTM", các cấp, các ngành, các đơn vị trong tỉnh đã nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Toàn tỉnh đã huy động người dân hiến trên 9.000 m2 đất, trên 7.000  ngày công...

Hoà Bình: Đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới - Ảnh 5.

Các công trình thủy lợi được tỉnh Hòa Bình đầu tư xây dựng, tạo điều kiện cho người dân có đủ lượng nước sản xuất và tưới tiêu.

Ông Bùi Văn Thương, xã Dũng Phong (huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình), cho biết: "Nhờ chương trình NTM của Đảng và nhà nước đầu tư xây dựng, diện mạo NTM của xã ngày càng đổi thay. Đường xá được bê tông hóa, gia đình tôi cùng bà con trong xóm  vận chuyển hàng hóa và đi lại thuận tiện hơn. Nhà văn hóa được xây dựng khang trang, tạo điều kiện cho bà con vui chơi và họp hành. Nước sinh hoạt được dẫn đến tận nhà, đời sống sinh hoạt của người dân chúng tôi ngày càng được nâng cao".

Hoà Bình: Đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới - Ảnh 6.

Các kênh mương dẫn nước đến các cánh đồng ruộng, tạo điều kiện cho bà con nhân dân tăng gia sản xuất.

Kết quả huy động các nguồn lực thực hiện chương trình NTM tính đến cuối 2019 đạt 2.714  tỷ đồng. Trong đó vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ trực tiếp cho XDNTM là 338,8 tỷ đồng, bao gồm vốn đầu tư phát triển 249,5 tỷ đồng (đã phân bổ tại Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 của UBND tỉnh) vốn sự nghiệp là 89,3 tỷ đồng (đã phân bổ tại Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 29/201/2019 của UBND tỉnh). Vốn ngân sách địa phương và vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án cho các xã đạt 1.192,3 tỷ đồng. Vốn tín dụng 954 tỷ đồng. Vốn huy động từ doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế là 69 tỷ đồng. Vốn huy động đóng góp của cộng đồng dân cư 160 tỷ đồng.

Hoà Bình: Đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới - Ảnh 7.

Nhà Văn hóa được xây dựng khang trang, tạo điều kiện cho nhân dân giao lưu văn hóa, văn nghệ và hội họp.

Theo ông Nguyễn Hồng Tuấn, Chi cục trưởng phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình: "Chúng tôi xác định XDNTM, nhằm tạo sự thay đổi 1 cách căn bản đời sống kinh tế - xã hội khu vực nông thôn theo hướng nông thôn có kết cấu hạ tầng KT-XH từng bước hiện đại. Cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch, xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao".

Hoà Bình: Đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới - Ảnh 8.

Những tuyến đường liên xã, liên xóm được mở rộng và bê tông hóa.

"Trong năm 2020, chúng tôi phấn đấu công nhận thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn. Phấn đấu thêm huyện Lạc Thủy đạt chuẩn NTM. Tập trung hoàn thành các công trình thiết yếu, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và nâng cao đời sống của cư dân nông thôn như giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế...  Xây dựng nhiều mô hình sản xuất gắn với việc làm ổn định cho nhân dân, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn đạt 36 triệu đồng/người/năm trở lên"- ông Nguyễn Hồng Tuấn, Chi cục trưởng phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình nhận định.

Hà Hoàng