dd/mm/yyyy

Điện Biên: Ký kết xây dựng HTX kiểu mới và chi hội nông dân nghề nghiệp

Điện Biên: Ký kết xây dựng HTX kiểu mới và chi hội nông dân nghề nghiệp
Đại diện Trung ương Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh Điện Biên tham gia lễ ký kết.
Đó là chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Liên minh HTX Việt Nam. Mục tiêu nhằm xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại, HTX sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị và chi hội nông dân nghề nghiệp giai đoạn 2020- 2025.

Sáng ngày 7/7, tại Hội trường Nông dân tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ ký kết với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên minh Hợp tác xã và tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về việc triển khai Chương trình phối hợp trong xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại,  HTX sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị và chi Hội Nông dân nghề nghiệp giai đoạn 2020 - 2025.

Tham dự Lễ ký kết có lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh...

Lễ ký kết Chương trình phối hợp xây dựng HTX kiểu mới và chi hội nông dân nghề nghiệp giai đoạn 2020 - 2025 - Ảnh 1.

Đại diện Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Liên minh Hợp tác xã tỉnh Điện Biên ký kết Chương trình phối hợp xây dựng hợp tác xã kiểu mới và chi hội nông dân nghề nghiệp giai đoạn 2020 - 2025.

 Nội dung ký kết sẽ tập trung phối hợp trong xây dựng xã hội nông thôn văn minh hiện đại. Phối hợp trong xây dựng và phát triển các hợp tác xã kiểu mới. Phối hợp xây dựng chi Hội Nông dân nghề nghiệp.

Bà Cao Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Điện Biên, cho biết: "Xây dựng xã hội nông thôn văn minh hiện đại và hợp tác xã kiểu mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Qua đó, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn. Xây dựng hạ tầng kinh tế, xã hội nông thôn đồng bộ và hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc. 

Xây dựng mô hình chi hội nông dân nghề nghiệp tạo tiền đề cho liên kết, hợp tác, hình thành các "HTX sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị". Thông qua đó nâng cao chất lượng tổ chức Hội, Đoàn, Liên minh các cấp. Nâng cao chất lượng, số lượng đoàn viên, hội viên, thành viên ưu tú để giới thiệu kết nạp vào Đảng. Tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh".

Lễ ký kết Chương trình phối hợp xây dựng HTX kiểu mới và chi hội nông dân nghề nghiệp giai đoạn 2020 - 2025 - Ảnh 2.

Bà Cao Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Điện Biên phát biểu tại lễ ký kết Chương trình phối hợp.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Điện Biên, ông Phí Văn Dương đề xuất: "Về cách làm, cần lựa chọn mô hình cụ thể, đưa ra tiến độ thực hiện, có tổng kết đánh giá thường xuyên để từ đó tiếp tục tuyên truyền và nhân rộng. Trước mắt, các đơn vị thành lập nhóm chuyên viên làm đầu mối giúp việc cho 4 cơ quan để việc triển khai thực hiện chương trình phối hợp đảm bảo liên tục và kịp thời. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng cần chú trọng tới công tác giám sát, đánh giá, tổ chức sơ, tổng kết. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương để huy động tổng thể tối đa nguồn lực, thực hiện tốt chương trình ký kết".

Thu Hường - Vinh Duy (sản xuất)