dd/mm/yyyy

Mường Tè tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng

Những năm gần đây, công tác quản lý, bảo vệ rừng ở Mường Tè (Lai Châu) đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Cấp ủy, chính quyền các cấp và người dân trong huyện cùng vào cuộc bảo vệ rừng, góp phần nhân lên màu xanh cho những cánh rừng trên địa bàn.

Quản lý, bảo vệ rừng ở MườngTè có nhiều chuyển biến

Là huyện vùng cao biên giới, Mường Tè có diện tích rừng lớn nhất nhì tỉnh Lai Châu. Xác định tầm quan trọng của rừng đối với đời sống, huyện Mường Tè luôn đặt lên hàng đầu công tác quản lý, bảo vệ rừng. Để bảo vệ tốt diện tích rừng trên địa bàn, huyện Mường Tè đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp. Hằng năm, huyện Mường Tè chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn ban hành các văn bản, kế hoạch, phương án bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn quản lý. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ diện tích rừng hiện có và thực hiện hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Mường Tè tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng - Ảnh 1.

Công tác bảo vệ rừng ở Mường Tè đã có sự tham gia tích cực của người dân. (Ảnh: Thanh Ngân)

Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về Luật Lâm nghiệp và các văn bản liên quan đến bảo vệ, phát triển rừng được các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn của huyện Mường Tè chú trọng và thường xuyên đẩy mạnh. Theo đó, 100% các bản, khu phố trên địa bàn huyện Mường Tè thực hiện ký cam kết bảo vệ rừng đến công đồng dân cư và được tuyên truyền Luật Lâm nghiệp, Nghị định, Thông tư và các văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền trong việc quản lý, bảo vệ rừng,  phòng cháy, chữa cháy rừng, quản lý động vật hoang dã và chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Mặt khác, huyện Mường Tè còn chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch có trọng tâm, trọng điểm, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tổ chức thực hiện quyết liệt các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và quản lý lâm sản, ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật; Triển khai đồng bộ các biện pháp tuần tra, kiểm soát, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp theo quy định.

Mường Tè nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, huyện Mường Tè thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng của huyện và các xã, thị trấn. Tổ chuyên trách bảo vệ rừng ở các bản trong huyện cũng thường xuyên được kiện toàn, đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Toàn huyện Mường Tè hiện có 105 tổ chuyên trách bảo vệ rừng, với tổng số 4.487 thành viên.

Mường Tè tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng - Ảnh 2.

Hạt Kiểm lâm huyện Mường Tè thường xuyên cử cán bộ đi tuần tra, kiểm tra rừng. (Ảnh: Thanh Ngân)

Hằng năm, Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng các cấp của huyện Mường Tè chủ động xây dựng và bổ sung phương án, kế hoạch bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Kế hoạch bảo vệ rừng và phương án phòng cháy, chữa cháy rừng được các xã, thị trấn xây dựng sát với thực tế, từ đó triển khai tới các bản, khu phố thực hiện.

Mặt khác, huyện Mường Tè cũng thường xuyên chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ, Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng các xã, thị trấn tổ chức lực lượng thường trực 24/24h, cảnh báo, phân vùng có nguy cơ cháy rừng, nhất là vào mùa khô hanh, từ đó có biện pháp ứng cứu kịp thời khi cháy rừng xảy ra.

Trò chuyện với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt điện tử, ông Đao Văn Hân – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Mường Tè, cho biết: Ngay từ đầu mùa khô hanh hằng năm, Ban chỉ huy phong cháy, chữa cháy rừng các cấp trong huyện đã phân công các thành viên phối hợp chặt chẽ với các tổ chuyên trách bảo vệ rừng, dân quân tự vệ... thường xuyên tuần tra, kiểm tra các khu vực hay xảy ra phá rừng, khai thác rừng, cháy rừng. Duy trì chế độ trực 24/24 giờ trong những ngày cao điểm mùa khô hanh; Kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu rừng có nguy cơ cháy cao.

Mường Tè tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng - Ảnh 3.

Tỷ lệ độ che phủ rừng của huyện Mường Tè tăng quan các nâm. (Ảnh: Thanh Ngân)

Cùng với đó, UBND huyện Mường Tè quyết liệt chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã, thị trấn và các chủ rừng thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân canh tác nương rẫy tăng đúng vùng quy định; Hướng dẫn người dân đốt nương an toàn, tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc đốt nương làm rẫy của người dân.

Theo Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Mường Tè, Hạt kiểm lâm huyện thường xuyên chỉ đạo kiểm lâm địa bàn tăng cường tuần tra, kiểm tra rừng, cập nhật diễn biến rừng; Áp dụng các biện pháp quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; kịp thời nắm bắt thông tin, phát hiện, ngăn chặn, tổ chức truy quét và xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp, đặc biệt là hành vi phá rừng, khai thác rừng. Những cánh rừng trên địa bàn huyện cũng nhờ đó mà được bảo vệ, phát triển ngày càng xanh tốt.

Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng cũng được huyện Mường Tè chỉ đạo cơ quan chức năng, các xã, thị trấn thực hiện tốt. Được hưởng lợi từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, người dân các xã, bản của huyện Mường Tè ngày càng tích cực hơn trong việc giữ rừng, phát triển rừng. Tỷ lệ độ che phủ rừng trên địa bàn huyện cũng nhờ đó mà tăng dần quan các năm.

Lai Châu: Mường Tè phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
Thanh Ngân