dd/mm/yyyy

Bản nông thôn mới nâng cao

Sơn La: Xây dựng nông thôn vùng cao thành nơi đáng sống

Có nhà văn hóa khang trang, đường giao thông được mở rộng, nông dân đẩy mạnh phát triển kinh tế,… đó là những thay đổi từ xây dựng nông thôn mới tại các xã vùng cao của tỉnh Sơn La.


“Đầu tàu” ở bản Nghĩa Hưng

Đó là anh Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1973, bản Nghĩa Hưng (xã Mường Cơi, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La). Anh là tấm gương điển hình trong thực hiện phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.