dd/mm/yyyy

Tôm hùm dài 1m, càng to hơn cánh tay người

Các nhà khoa học cho rằng, chiếc càng "siêu lớn" này phải thuộc về một con tôm hùm khổng lồ, có chiều dài ít nhất 1m, nặng khoảng trên 8kg.

Một người nuôi hàu biển ở Anglesey (Anh) đã nhặt được một chiếc càng tôm hùm lớn hơn cánh tay người.

Càng tôm hùm
Càng tôm hùm "siêu lớn".

Ông Shaun Krijnen nhặt được chiếc càng trên khi đi kiểm tra bãi nuôi hàu của mình. Ông phát hiện chiếc càng dài tới 33cm, lớn hơn cánh tay người, mắc vào lưới.

Chiếc càng to bằng cả con tôm hùm thông thường.
Chiếc càng to bằng cả con tôm hùm thông thường.

Các nhà khoa học cho rằng, chiếc càng siêu lớn này phải thuộc về một con tôm hùm khổng lồ, có chiều dài ít nhất 1m, nặng khoảng trên 8kg.

Ngô Tuyết