dd/mm/yyyy

Việc làm ổn định

Hòa Bình: Diện mạo đổi thay từ xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM) giai đoạn 2010 – 2020 đã được các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh Hòa Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai khá đồng bộ và đạt được những kết quả tích cực.


Nghề “tay trái” hái ra tiền ở Trung Sơn

Trung Sơn (huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) là xã có những bước chuyển mình nhanh chóng với diện mạo nông thôn mới ngày càng khang trang. Đời sống của người dân từng ngày “thay da đổi thịt”, hạ tầng cơ sở được đầu tư đầy đủ hơn. Có được kết quả này là bởi địa phương quan tâm tới tạo việc làm, hỗ trợ tuyển dụng lao động làm