dd/mm/yyyy

Tương thanh long

Người phụ nữ có biệt tài chế thanh long thành mứt, rượu, tương, sáng kiến đoạt giải Nhất

Tương thanh long được đánh giá là sản phẩm khởi nghiệp khá độc đáo. Sản phẩm không chỉ có giá trị về mặt dinh dưỡng mà còn góp phần giải quyết sản lượng thanh long sau thu hoạch cho nông dân.


Không ngờ thanh long Bình Thuận có thể làm thành tương, "mẹ đẻ" tương thanh long là ai?

Xuất hiện trên thị trường từ cuối năm 2021, tương thanh long là một sản phẩm độc đáo, được chế biến từ trái thanh long của nông dân Bình Thuận. "Mẹ đẻ" của tương thanh long là bà Hồ Thị Bạch Hoàng – Giám đốc HTX Thanh long Hàm Kiệm (huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận).