dd/mm/yyyy

Trồng lúa theo phương pháp hữu cơ

Phù Yên: Trồng lúa hữu cơ, lợi nhuận tăng hơn 8 triệu đồng so với lúa thông thường

Theo đánh giá của ngành nông nghiệp huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, việc trồng lúa hữu cơ cho lợi nhuận tăng hơn 8 triệu đồng/ha so với canh tác lúa thông thường.