dd/mm/yyyy

Trại heo lạnh

Gia Lai: Có Agribank tiếp vốn, nhiều nông dân sở hữu khối tài sản kếch xù

Nhờ bệ đỡ từ vốn vay của Chi nhánh Ngân hàng NNPTNT huyện Mang Yang Đông Gia Lai (Agribank Mang Yang), nhiều nông dân trên địa bàn đã mạnh dạn đầu tư mở rộng chăn nuôi và phát triển sản xuất. Nhờ vậy, nông dân phất lên nhanh chóng, nhiều hộ lãi hàng tỷ đồng mỗi năm.