dd/mm/yyyy

Thanh niên tình nguyện hè

Lai Châu: Lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023

Ngày 25/5, Tỉnh đoàn Lai Châu tổ chức Lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023, tại xã Pa Ủ (huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu). Hơn 300 đoàn viên, thanh niên đại diện cho tuổi trẻ trong tỉnh về dự...