dd/mm/yyyy

Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La

Sơn La: Giám đốc Sở NNPTNT Nguyễn Thành Công làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Nguyễn Thành Công, Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Sơn La vừa được HĐND tỉnh Sơn La bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.