dd/mm/yyyy

Syngenta nhận giải thưởng cây trồng, tập đoàn syngenta

Syngenta được trao tặng 5 giải thưởng về khoa học cây trồng

Ngày 14/11/2022, Syngenta vừa giành chiến thắng ở 5 hạng mục của Giải thưởng Khoa học Cây trồng hằng năm. Đây là minh chứng mạnh mẽ cho những đóng góp khoa học, công nghệ và lãnh đạo của Syngenta đối với ngành bảo vệ thực vật toàn cầu.