dd/mm/yyyy

Suối Rằm

Bản Suối Rằm: Đường đến trường xa vời với con trẻ

Suốt nhiều năm liền, trẻ em người Mông ở bản Suối Rằm, xã Cun Pheo (Mai Châu – Hòa Bình) chưa một lần được đến trường...