dd/mm/yyyy

Sơn la phát triển thương mai điện tự

Nhiều giải pháp phát triển thương mại điện tử bền vững ở tỉnh miền núi Sơn La

Là tỉnh có đa dạng sản phẩm nông nghiệp, Sơn La đã đưa ra nhiều chính sách và giải pháp để hỗ trợ, đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm.


Sơn La: Định hướng phát triển thương mại điện tử bền vững

Ngày 25/5, UBND tỉnh Sơn La phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị định hướng phát triển thương mại điện tử bền vững tỉnh Sơn La.