dd/mm/yyyy

Sơn la lần đầu đối thoại với nông dân

Sơn La lần đầu đối thoại với nông dân

Chiều 22/12, tại Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La, UBND tỉnh Sơn La phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Sơn La tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La với nông dân năm 2021.