dd/mm/yyyy

Rau đạt chuẩn VietGAP

Nông dân cao nguyên Mộc Châu phát triển vùng rau an toàn

Cao nguyên bằng phẳng, khí hậu mát mẻ... là lợi thế để nông dân xã Mường Sang (Mộc Châu, Sơn La), phát triển rau an toàn, mang lại hiệu quả kinh tế cao.