dd/mm/yyyy

Ra quân làm thủy lợi năm 2022

Nông thôn Tây Bắc: Thuận Châu ra quân làm thủy lợi mùa khô năm 2022

Sáng nay (10/2), tại xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu (Sơn La) đã tổ chức Lễ phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi mùa khô năm 2022.