dd/mm/yyyy

Quy định mới

Những loại thuế, phí người mua đất phải đóng theo quy định mới nhất

Theo luật sư, những loại thuế, phí người mua đất phải đóng như thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, phí thẩm định hồ sơ, sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...


Quy định mới về sổ đỏ

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 02/2023/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất...


"Gã khổng lồ" Microsoft vi phạm quy tắc cho các nhà phát triển

Twitter đang xem xét liệu Microsoft có vượt quá "khối lượng yêu cầu hợp lý" trong quy định cho phép truy cập API miễn phí, dẫn đến hành vi cấu thành "việc lạm dụng sử dụng dữ liệu" hay không.


5 điều kiện công chức được bổ nhiệm chức vụ, lãnh đạo theo quy định mới

Luật Cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi bổ sung và Nghị định 24/2010/NĐ-CP nêu rõ điều kiện công chức được bổ nhiệm chức vụ, lãnh đạo.


Từ 20/6, Nghị định 18/2023 quản lý hoạt động bán hàng đa cấp có gì mới?

Nghị định số 18/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp có hiệu lực từ ngày 20/6/2023.


15 lỗi vi phạm có thể khiến cán bộ, công chức bị kỷ luật “ngay tức khắc” theo quy định mới nhất

Nghị định 112/2020/NĐ-CP nêu rõ lỗi vi phạm khiến cán bộ công chức bị kỷ luật.


Quy định mới: Phụ nữ được khám chuyên khoa phụ sản khi khám sức khỏe định kỳ

Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, từ ngày 26/6, lao động nữ khi khám sức khỏe định kỳ được khám chuyên khoa phụ sản theo danh mục quy định.


Những trường hợp không được trợ cấp thôi việc năm 2023 theo quy định hiện hành

Bộ luật Lao động 2019 quy định 4 trường hợp không được trợ cấp thôi việc.


Không được sử dụng hình bác sĩ, dược sĩ để quảng cáo bán hàng đa cấp

Nghị định số 18/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP quy định về doanh nghiệp bán hàng đa cấp nêu rõ việc doanh nghiệp không được sử dụng hình bác sĩ, dược sĩ để quảng cáo bán hàng đa cấp.


Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định bán hàng đa cấp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 18/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.